Podsumowanie II Konferencji Naukowo-Technicznej “Innowacje w Przemyśle Chemicznym”

 Podsumowanie II Konferencji Naukowo-Technicznej “Innowacje w Przemyśle Chemicznym”

Tomasz Zieliński Prezes PIPCZa nami już druga edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Innowacje w Przemyśle Chemicznym” organizowanej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Naukowcy, praktycy, specjaliści oraz dziennikarze przez dwa dni prezentowali nowatorskie rozwiązania oraz aktywnie dyskutowali nad innowacjami technologicznymi, procesowymi, nowoczesnymi systemami wsparcia działalności podstawowej, kwestiami zarządzania innowacjami i własnością intelektualną.

Podczas otwarcia Konferencji dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego serdecznie przywitał licznie zgromadzonych uczestników oraz nawiązał do tego jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa chemia. Prezes Zarządu PIPC podkreślił również, że przemysł chemiczny jest wręcz tożsamy z innowacjami a nowoczesne rozwiązania w tym sektorze mają ogromny wpływ na rozwój w dosłownie każdej gałęzi gospodarki.

Tegoroczna odsłona jedynego projektu łączącego świat nauki i biznesu odbyła się w uważanym za polską stolicę innowacji  – Rzeszowie. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Politechnika Rzeszowska, która była jednym z Patronów Honorowych Wydarzenia i zagwarantowała uczestnikom najnowocześniejsze zaplecze techniczne w swoim Centrum Dydaktyczno – Konferencyjnym.

II KNT Ważnym elementem Konferencji były debaty. Podczas pierwszej dyskusji prelegenci rozmawiali o kierunkach rozwoju innowacyjnej chemii oraz poszukiwali przepisu na sukces. Innowacyjność jest dla przedsiębiorstw chemicznych jednym z naturalnych kierunków rozwoju. Innowacje w chemii to codzienność, ponieważ chemia sama w sobie jest innowacyjna a przepisów na sukces w tym obszarze jest wiele lecz nie ma uniwersalnego  – to jedna z konkluzji która towarzyszyła uczestnikom dyskusji. Panel moderował Andrzej Krueger, Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, a wśród panelistów znaleźli się Alicja Kicińska-Fujawa z JWP Rzecznicy Patentowi, Maria Śmietanka z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Andrzej Sobkowiak z Politechniki Rzeszowskiej.

II KNT Kolejna dyskusja przybliżyła publiczności podejście biznesu do innowacji i ich rozwoju. Swoją perspektywę poddali pod dyskusję przedstawiciele przemysłu: Tomasz Sajkowski z PKN ORLEN, Marta Kolimaga z Crido, Mariusz Szczepański z Selvita oraz Anna Zalewska z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Tę debatę również moderował Andrzej Krueger z ICSO „Blachownia”.

Podczas całego Wydarzenia uczestnicy mieli możliwość wysłuchania 27 prezentacji dotyczących prowadzonych prac badawczych, zrealizowanych projektów, aktualnych wyzwań oraz wzięcia udziału w warsztacie dotyczącym zarządzania własnością intelektualną we wspólnych projektach badawczo-rozwojowych. Wśród prezentujących znaleźli się przedstawiciele przemysłu, szkół wyższych, instytutów naukowych i kancelarii prawnych. Warsztat przeprowadził Rafał Witek z WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy. Tematyka wystąpień skupiała się wokół sześciu obszarów, którymi były: innowacje produktowe, innowacje procesowe, wytwarzanie produktów podstawowych i specjalistycznych, innowacje technologiczne, zarządzanie innowacjami, nowoczesne systemy wsparcia działalności podstawowej, działania wzmacniające pozycję konkurencyjną.

II KNT Ostatnia debata była poprowadzona przez Marka Oleksyna z kancelarii CMS i dotyczyła kwestii skutecznego chronienia własnych pomysłów. Uczestnicy Konferencji mieli okazję poznać zdanie z różnych perspektyw, ponieważ wśród prelegentów znaleźli się Rafał Witek reprezentujący WTS Rzecznicy Patentowi, Marek Truszczyński z Urzędu Patentowego RP oraz Daria Frączak z Clariter Polska. Dyskusja była bardzo żywa a prelegenci dzielili się swoimi spostrzeżeniami. Między innymi Daria Frączak mówiła, że często patentowanie wielu elementów może wiązać się z odsłanianiem naszej technologii. Patenty należy pisać mądrze i zastanowić się czy patent mas chroni czy nie odsłania. Z kolei Rafał Witek z WTS Rzecznicy Patentowi zwracał uwagę, że zakres monopolu musi być racjonalny i musi uwzględniać nasze zamierzenia i możliwości operacyjne.

Głosy uczestników Konferencji  wskazują, że Wydarzenie niewątpliwie promuje najciekawsze innowacyjne rozwiązania, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie firm, budowanie ich przewag konkurencyjnych a tym samym mają istotny wpływ na funkcjonowanie i budowanie silnej pozycji całego polskiego sektora chemicznego, sektorów z nim powiązanych, a także całej polskiej gospodarki.

Patroni Honorowi II KNT

Patroni Medialni II KNT

Posty pokrewne