Polska Izba Przemysłu Chemicznego z nagrodą Klucz Sukcesu!

 Polska Izba Przemysłu Chemicznego z nagrodą Klucz Sukcesu!

Statuetkę w imieniu Izby odebrał jej prezes dr inż. Tomasz Zieliński###.

Ceremonia wręczenia odbyła się podczas XXV Sympozjum CHEMIA 2019 – organizowanego przez wydawnictwo BMP. Nagroda jest przyznawana instytucjom, które swoimi działaniami  w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju przemysłu chemicznego. W laudacji, którą wygłosił Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN S.A., podkreślił, że statuetka trafia do instytucji działającej od ponad trzydziestu lat na rynku. Jedynej polskiej organizacji, która jest rzeczywistym członkiem Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC, posiadającej prawo do reprezentowania przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym. Nie zabrakło też wyrazów uznania dla udziału PIPC w krajowych i unijnych procesach legislacyjnych, tworzenia rozwiązań wspierających innowacje czy inicjatyw programów wizerunkowych. Na zakończenie przedstawiciel zarządu PKN ORLEN dodał, że polska chemia nie miałaby tak wysokiej pozycji gdyby nie działania Izby.

W imieniu Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz całego zespołu, dziękujmy za docenienie naszych działań na rzecz rozwoju polskiego sektora chemicznego.

Posty pokrewne