Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Techniki PIPC – podsumowanie

 Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Techniki PIPC – podsumowanie

19 kwietnia 2023 r., bezpośrednio po zakończeniu Seminarium Programu Bezpieczna Chemia, w warszawskim hotelu Sound Garden Airport, odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Techniki Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Podczas spotkania kontynuowano omawianie tematów prezentowanych podczas seminarium „Bezpieczna Chemia” – z zaproszonymi ekspertami dyskutowano na temat następujących zagadnień:

  • Rozporządzenie CLP a Umowa ADR – Łukasz Kielar, Radca Prawny, Transportowy Dozór Techniczny
  • Praktyczne zastosowanie metody LOPA i grafu ryzyka w przypisaniu wymagań SIL dla funkcji bezpieczeństwa w nowoczesnych obiektach przemysłowych – Igor Hejke, Ekspert Urządzeń Transportu Bliskiego, Urząd Dozoru Technicznego – Oddział we Wrocławiu
  • Nowe technologie – nowe zagrożenia – dr Agnieszka Gajek, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
  • Nanotechnologia i jej znaczenie w zakresie bezpieczeństwa – prof. dr hab. Anna Rabajczyk, Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

W dalszej części posiedzenia omawiano kolejne tematy: uspójnienie wymagań przepisów UDT / TDT z obszaru magazynowania oraz załadunku / rozładunku materiałów trujących lub żrących oraz odpowiedzialne i ekonomicznie uzasadnione metody oceny stanu technicznego zbiorników dozorowych z tworzyw sztucznych – elementy wskaźnikowe oraz systemy czujników a korelacja z przepisami – Tomasz Szparaga, Konsultant technicznego wsparcia Klienta B2B, Amargo Sp. z o.o. Sp. kom.

Kolejnym punktem agendy posiedzenia była przedstawiona przez PIPC informacja dotycząca Chemical Industry Transition Pathway oraz aktualizacja informacji nt. Strategii CSS: REACH, CLP, a także ograniczenia dla PFAS. Temat ten przedsatwili: Anna Zalewska, Senior Ekspert, PIPC oraz Kamil Szydłowski, Advocacy Manager, BASF Polska Sp. z o.o.

Następnie projekt Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego jako polskiego hubu szkoleniowego dla potrzeb bezpieczeństwa oraz służb, nie tylko związanych z gospodarką morską i sektorem offshore przedstawił Kamil Kielek, Dyrektor Akademickiego Centrum Szkoleniowego MUSTC. Na zakończenie posiedzenia podjęto temat dotyczący współpracy Forum ds. Ochrony Przeciwpożarowej PIPC z Komedą Główną Państwowej Straży Pożarnej.

O Komisjach PIPC:

Polska Izba Przemysłu Chemicznego reprezentuje sektor w kontaktach z wieloma grupami interesariuszy. Chroni prawa i interesy Członków oraz gospodarcze i społeczne aspekty ich funkcjonowania. W strukturze PIPC działa 5 komisji tematycznych, w skład których wchodzą Członkowie organizacji i eksperci zewnętrzni.

Kluczowymi zadaniami Komisji jest m.in.: oddziaływanie na kształt prawodawstwa poprzez przygotowywanie opinii i stanowisk do projektów aktów prawnych, wypracowywanie wspólnych interpretacji przepisów prawa, inicjowanie działań interwencyjnych w aspektach ważnych dla funkcjonowania Członków, a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Jak zapisać się do Komisji i/lub Forów tematycznych PIPC?

– jesteś nowym Członkiem PIPC

Formularz zgłoszeniowy umożliwiający zapisanie się do Komisji otrzymasz mailowo wraz z pozostałymi dokumentami w chwili przystąpienia do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

– jesteś Członkiem PIPC od dawna

Jeśli jesteś w PIPC już jakiś czas, ale nie zgłaszałeś wcześniej chęci zapisu do Komisji, wystarczy, że zgłosisz chęć zapisu mailowo (sekretariat@pipc.org.pl). Prześlemy Ci wszelkie niezbędne informacje i dokumenty zgłoszeniowe.

Wszystkich Członków PIPC zainteresowanych zapisaniem się do Komisji lub uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczących planowych posiedzeń, zapraszamy do kontaktu mailowego z Pionem Rzecznictwa i Legislacji Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego: regulacje@pipc.org.pl.

Posty pokrewne