Prezes PIPC w Radzie Krajowej Izby Gospodarczej

25 maja br. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej. Podczas spotkania wybrano władze organizacji na kadencję 2017-2021, a także dyskutowano nt. roli samorządu gospodarczego w kształtowaniu polityki gospodarczej państwa z Mateuszem Morawieckim, Wicepremierem, Ministrem Rozwoju i Finansów oraz Mariuszem Haładyjem, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Prezesem KIG został ponownie wybrany dr Andrzej Arendarski (dr Arendarski sprawuje funkcję Prezesa KIG od powstania Izby). Na kolejną kadencję wybrano również obecnego Przewodniczącego Rady KIG – dr. inż. Janusza Steinhoffa.

Podczas Walnego Zgromadzenia odbyły się również wybory do Rady KIG – Członkiem Rady został m.in. dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC od wielu lat jest członkiem KIG).

Walne Zebranie wybrało również Radców KIG, m.in. Tomasza Zielińskiego i mec. Marcina Sekułę – Radcę Prawnego PIPC.

W obradach Walnego Zgromadzenia KIG wziął udział Mateusz Morawiecki – Wicepremier oraz Minister Rozwoju i Finansów. Podczas swojego przemówienia, Minister Morawiecki podkreślił rolę, jaką w kształtowaniu polityki gospodarczej państwa pełni samorząd gospodarczy, a także organizacje pracodawców i izby branżowe.

Na zdjęciu od lewej: Wicepremier Mateusz Morawiecki – Minister Rozwoju i Finansów, dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu PIPC, dr inż. Janusz Steinhoff – Przewodniczący Rady KIG, dr Andrzej Arendarski – Prezes KIG. Fot. KIG.

Posty pokrewne