Prezes Zarządu PIPC powołany do Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej

 Prezes Zarządu PIPC powołany do Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej

Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, został powołany do Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej. 22 marca br. odbyło się jej pierwsze posiedzenie.

Rada, powołana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, stanowi reprezentację członków Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, zawartego 14 października 2021 r., którego PIPC była sygnatariuszem. Pierwszemu spotkaniu Rady przewodniczył wiceminister Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE.

Jak podaje MKiŚ, Rada Koordynacyjna została powołana w celu stworzenia warunków dla prawidłowej i efektywnej współpracy oraz zapewnienia sprawnego systemu komunikacji, zarządzania, monitorowania postępów i podejmowania decyzji.

Do zadań Rady Koordynacyjnej należy w szczególności:

  • zarządzanie, koordynacja i monitorowanie działań wynikających z Porozumienia,
  • powołanie grup roboczych zapewniających współpracę stron w zakresie celów strategicznych,
  • przygotowywanie corocznych sprawozdań w zakresie wykonania postanowień Porozumienia.

Podstawowym i najważniejszym celem Porozumienia sektorowego, oprócz stworzenia warunków i podjęcia współpracy na rzecz rozwoju technologii wodorowych, jest maksymalizacja polskiego wkładu (local content), czyli udziału przedsiębiorców z siedzibą w Polsce lub przedsiębiorców posiadających na terenie Polski oddział, lub przedstawicielstwo, rozwiązań polskiego sektora naukowego i badawczo-rozwojowego oraz polskich wdrożeń i patentów, w łańcuchu dostaw w realizacji zamówień na potrzeby budowy gospodarki wodorowej.

Wodór to podstawowy pierwiastek chemiczny, dlatego też udział sektora chemicznego w rozwoju technologii wodorowych i gospodarki opartej na wodorze jest oczywisty – Polska Izba Przemysłu Chemicznego od lat bierze aktywny udział w pracach i projektach nad wykorzystywaniem wodoru jako „paliwa przyszłości”. Przemysł chemiczny jest też obecnie największym krajowym producentem wodoru.

Więcej informacji na temat pierwszego posiedzenia Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej.

Posty pokrewne