R. Auchimik, „Mniej energii dla wzrostu”, Chemia Przemysłowa, marzec 2017 r.

Efektywność energetyczna, od niedawna traktowana jak jeden z zasobów energetycznych, jest kluczowym obszarem w nowym modelu rynku energetycznego w Europie. Przemysł dysponuje realnymi rezerwami tego zasobu – ukrytymi w możliwościach podwyższania efektywności energetycznej procesów produkcyjnych i eksploatacyjnych. Znaczne korzyści zapewnia rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej w Polsce. By w pełni wykorzystać jej potencjał, prace nad nowym systemem wsparcia, który miałby obowiązywać po 2018 r., powinny objąć dłuższy horyzont czasowy.

Cały artykuł

Posty pokrewne