Raport Ekonomiczny PIPC za 2017 rok – dostępny online!

 Raport Ekonomiczny PIPC za 2017 rok – dostępny online!

Polska gospodarka jest w fazie silnego wzrostu. Przez ostatnie 3–4 lata głównym motorem wzrostu był popyt wewnętrzny.### W latach 2016 i 2017 do wzrostu gospodarczego przyczyniało się w największym stopniu spożycie prywatne, a nakłady inwestycyjne pozostawały na niskim poziomie. Dynamice spożycia prywatnego sprzyjały korzystna sytuacja na rynku pracy, większe transfery fiskalne i rekordowo dobre nastroje konsumentów. Stopa wzrostu realnego PKB w 2017 r. 4,6% była jedną z najwyższych w UE.

Więcej szczegółów znajdziesz w najnowszym Raporcie Ekonomicznym PIPC:

Raport Ekonomiczny 2017

Posty pokrewne