Relacja z IV Kongresu „Polska Chemia” (2017)

W dniach 7-8 czerwca 2017 r. w Toruniu odbył się IV Kongres „Polska Chemia” (2017), zorganizowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. – Z całą pewnością Kongres „Polska Chemia” to najważniejsze wydarzenie polskiego sektora chemicznego – przyznają uczestnicy.

Kongres „Polska Chemia” to wiodąca platforma do dyskusji na temat warunków wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz stojących przed branżą wyzwań, zagrożeń i szans. Dzisiaj Kongres Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego to miejsce, gdzie powstają strategie i plany działania dla polskiego sektora chemicznego.

Wydarzenie otworzyły wystąpienia: 

– dr. inż. Tomasza Zielińskiego, Prezesa Zarządu PIPC nt. pozycji Polskiej Chemii. W swoim wystąpieniu dr Zieliński przytaczał dane makroekonomiczne podsumowujące obecną pozycję polskiego sektora chemicznego;

– Wojciecha Jasińskiego, Prezesa Zarządu PKN ORLEN S.A. – Partnera Strategicznego Kongresu „Polska Chemia”. W swoim wystąpieniu Prezes Jasiński mówił o roli, jaką przemysł chemiczny i PKN ORLEN odgrywają w polskiej gospodarce. Prezes Jasiński mówił również, że koncern w walce o jak najlepszą pozycję konkurencyjną będzie aktywnie wspierał się posiadanymi przez siebie zasobami z obszaru badań i rozwoju oraz wysokim potencjałem innowacyjnym pracowników. Jednocześnie, wskazując na wyzwania stojące przed firmą, upatrywał ich w rozwoju elektromobilności oraz rozwoju segmentu petrochemicznego, czego świadectwem budowa nowych zakładów metatezy do produkcji propylenu oraz instalacji polietylenu w Czechach. Prezes Jasiński zwrócił również uwagę na rolę, jaką PIPC odgrywa jako sprawny reprezentant interesów sektora chemicznego w Polsce.

– Piotra Cieślińskiego, Posła na Sejm RP Przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego ds. Przemysłu Chemicznego (Zespół objął Kongres „Polska Chemia” patronatem honorowym). 

– Alicji Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP. – Rola chemii jest coraz bardziej widoczna, co wynika między innymi z rosnącej liczby patentów uzyskiwanych przez firmy chemiczne. W 2016 r. spółki chemiczne dokonały aż 22 proc. wszystkich zgłoszeń patentowych, najwięcej ze wszystkich sektorów gospodarki – mówiła Prezes Adamczak.

– Tak jak marka Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego kojarzy się ze sprawną organizacją branżową na najwyższym światowym poziomie, tak Kongres „Polska Chemia” stał się najważniejszym wydarzeniem dla przedstawicieli sektora chemicznego – mówił po inauguracji wydarzenia dr Zieliński.

W trakcie dwudniowego Kongresu odbyło się kilkanaście dyskusji, paneli i sesji prezentacji. Poruszane tematy to między innymi: Polska Chemia w czasach globalizacji: pozycja, perspektywy, wyzwania; Perspektywy rozwoju sektora chemicznego w Polsce i na świecie; Przyszłość polichlorku winylu i wyzwania stojące przed jego producentami; Dystrybucja w chemii – trendy, technologie, możliwości; Pozycja, rozwój i wyzwania sektora na przykładzie największego przedsiębiorstwa rafineryjno-petrochemicznego w Europie Centralnej – PKN ORLEN S.A., Ambasadora Polskiej Chemii; Projekt EFRA – cel, wykonanie, perspektywa; Konkurencyjność sektora chemicznego – pozycja, wyzwania, bariery; Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej – implikacje dla polskiego przemysłu chemicznego; Innowacyjność podstawą konkurencyjności przemysłu chemicznego; Innowacje. Przemysł Chemiczny w epoce Industry 4.0.; Innowacje – inwestycja czy odpowiedzialność? Obowiązek czy szansa?; Start'upy w przemyśle chemicznym – szanse, perspektywy, potrzeby sektora; Efektywność energetyczna – ekonomia, technologia czy prawo? Tradycyjnie nie zabrakło sesji specjalnej, w tym roku pod tytułem „Biznes i sport – różne oblicza sukcesów” z udziałem Adama Małysza, Apoloniusza Tajnera, Macieja Kota i Adama Pawlukiewicza.

Zaproszenie do uczestnictwa w Kongresie „Polska Chemia” przyjęli managerowie i eksperci z najważniejszych firm nie tylko z Polski, ale i świata. Polska Izba Przemysłu Chemicznego gościła przedstawicieli najważniejszych polskich przedsiębiorstw przemysłu chemicznego, reprezentantów świata nauki, organizacji branżowych m.in. Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC i European Association of Chemical Distributors (FECC), a także podmiotów współpracujących z sektorem, m.in. PKO BP. 

Kongres „Polska Chemia” organizowany jest corocznie od 2014 r. Dotychczasowe cztery edycje Kongresu „Polska Chemia” pokazały, jak potrzebne dla środowiska przedsiębiorców sektora chemicznego w Polsce jest stworzenie platformy do dyskusji na temat sektora chemicznego.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego dziękuje wszystkim uczestnikom oraz Partnerom Kongresu, dzięki których wsparciu odbył się Kongres „Polska Chemia”.

Organizator i inicjator Kongresu "Polska Chemia"
Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Patroni Honorowi
Ministerstwo Rozwoju
Ministerstwo Energii
Ministerstwo Środowiska
Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Urząd Dozoru Technicznego
Krajowa Izba Gospodarcza
Europejska Rada Przemysłu Chemicznego Cefic
Petrochemicals Europe
Komitet Chemii Polskiej Akademii Nauk

Partner Strategiczny
PKN Orlen S.A.

Partnerzy Główni
Grupa Azoty S.A.
Grupa Lotos S.A.
Anwil S.A.
Synthos S.A.
PCC Rokita S.A.
Dow Polska Sp. z o.o.
PKO Bank Polski S.A.
IBM Polska Sp. z o.o.

Partner Specjalny
BASF Polska Sp. z o.o.

Partner Kongresu
Chem International Sp. z o.o.

Partner Sesji
Brenntag Polska Sp. z o.o.
Siemens Sp. z o.o.

Główny Partner Prawny
CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki sp.k.

Partner Wspierający
PERN S.A.
Trans Ocean Poland part of JF Hillebrand Poland Sp. z o.o.
Program „Bezpieczna Chemia” 

Partnerzy Merytoryczni
EY

Główny Patron Medialny
Magazyn „Polska Chemia”

Patroni Medialni
WNP.PL
Miesięcznik Nowy Przemysł
Przemysł Chemiczny
Reporter Chemiczny
Plastech
Chemia i Biznes
Gazeta Finansowa
Europejskie Centrum Biznesu
Rynek Inwestycji
Polish Market
ExPress Przemysłowy
Chemia Przemysłowa
Magazyn Urzędu Dozoru Technicznego „Inspektor”
Energetyka24.pl
Tomo Group

Fot. PIPC

Posty pokrewne