Relacja z konferencji “Bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych”

 Relacja z konferencji “Bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych”

W dniach 9-10 maja w Hotelu Magellan w Bronisławowie, odbyła się Konferencja „Bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych”.### Konferencję zorganizowała Polska Izba Przemysłu Chemicznego wraz z Drager Polska sp. z o. o. w ramach Programu „Bezpieczna Chemia”. Spółka Drager jest Partnerem Technicznym Programu „Bezpieczna Chemia”.

Wśród prelegentów dwudniowej Konferencji nie zabrakło przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy (Patronat Merytoryczny Programu), Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (Patronat Merytoryczny Programu) oraz ekspertów z PKN ORLEN S.A. (Partner Strategiczny Programu), Grupy Azoty „Puławy” S.A. (Partner Strategiczny Programu Grupa Azoty S.A.), Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Arcelor Mittal Poland S.A. oraz Drager Polska sp. z o. o.

Tematyka Konferencji:

1) Jak unikać zagrożeń i wypadków w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych ,przepisy i regulacje oraz studia przypadków.
2) Organizacja pracy w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych na przykładzie regulacji w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.
3) Organizacja pracy w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych na przykładzie regulacji w Arcelor Mittal Poland S.A.
4) Ochrona dróg oddechowych i detekcja gazów podczas prac konserwacyjnych i remontowych (prezentacja możliwych rozwiązań oraz ich dobór w zależności od rodzaju wykonywanej pracy).
5) Norma ISO 17420 – nowy standard klasyfikujący sprzęt ochrony dróg oddechowych skutki dla użytkownika i pracodawcy.
6) Aktywności podnoszące poziom bezpieczeństwa pracy i zaangażowanie załogi w ich realizację.
7) Ocena bezpieczeństwa zakładu , dopasowanie procedur i zabezpieczeń zmniejszających ryzyko powstania awarii.
8) Zasady doboru sprzętu ochrony dróg oddechowych – odniesienia do polskich przepisów, klasyfikacja i podział na sprzęt filtracyjny i izolujący oraz ucieczkowy i roboczy oraz przykłady produktów.

Podczas Wydarzenia, uczestnicy mogli wziąć udział w warsztacie teoretycznym i praktycznym z możliwością przejścia symulatora przestrzeni ograniczonych. Każdy z uczestników Konferencji otrzymał certyfikat.

W konferencji udział wzięło ponad 70 uczestników. Udział w Konferencji był bezpłatny dla Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i Realizatorów Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

 

Przejdź na stronę Programu Bezpieczna Chemia

Posty pokrewne