Relacja ze spotkania “Polska Chemia – europejskie szanse i wyzwania”

 Relacja ze spotkania “Polska Chemia – europejskie szanse i wyzwania”

16 października 2019 roku w Brukseli odbyło się spotkanie Polska Chemia – europejskie szanse i wyzwania, które było organizowane przez Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. W spotkaniu wzięli udział polscy Posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele biur europarlamentarzystów, członkowie administracji europejskiej oraz reprezentanci polskiego przemysłu chemicznego. Spotkanie miało na celu budowanie dialogu pomiędzy administracją europejską a przedstawicielami polskiej branży chemicznej, a także podkreślenie jego znaczenia, wskazanie kierunków rozwoju oraz podkreślenie potrzeby wsparcia, którego sektor potrzebuje. Wydarzenie odbyło się w ramach Kampanii Polska Chemia, której Partnerami Strategicznymi są Grupa Azoty S.A. i PKN ORLEN.

Wydarzenie otworzył Radca Minister Hubert Czerniuk, reprezentujący Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, który podkreślił wagę i znaczenie współpracy oraz wypracowania wspólnych stanowisk. Następnie głos zabrał dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, wskazując, że współpraca PIPC i europejskiej administracji będzie się rozwijać i jest jednym z kluczowych działań mających na celu rozwój oraz wsparcie sektora chemicznego. W imieniu Posłów do Parlamentu Europejskiego głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji ITRE Prof. Zdzisław Krasnodębski. Europarlamentarzysta mówił o tym, że Polską Chemię czeka trudna transformacja, którą musimy przeprowadzić tak, aby przyniosła sukces przemysłowi. Łukasz Wilkosz, doradca Posła na Parlament Europejski Adama Jarubasa wskazał, że decyzje podejmowane w Brukseli mają wielkie znaczenie dla polskiego przemysłu. Część pierwszą spotkania zamknął Daniele Ferrari, Prezes Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC.

Druga część spotkania była poświęcona kluczowym europejskim regulacjom, które będą stanowiły wyzwania dla Polskiej Chemii. Jako pierwszy zabrał głos Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC. Po nim swoją prezentację wygłosił Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu ds. Rozwoju PKN ORLEN, który mówił o planach rozwojowych spółki w kontekście bieżących i spodziewanych regulacji. Następnie wystąpił Paweł Łapiński, Wiceprezes Grupy Azoty S.A. Podkreślił, że ciągła i zdecydowana współpraca przemysłu z administracją, będzie wpływać na sukces polskiej gospodarki. O znaczeniu 
i wdrażaniu GOZ w swoim wystąpieniu mówili Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu Synthos S.A. oraz Krzysztof Żarnotal (Pełnomocnik Zarządu ds. GOZ Synthos S.A.). Dr Mateusz Aleksander Bonca, Prezes Zarządu LOTOS S.A., w swoim wystąpieniu odniósł się do cyklu życia produktów oraz potrzeby ochrony rynku. Spotkanie zakończył Poseł do Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki  „W Brukseli musimy bronić naszych interesów” – powiedział Europarlamentarzysta.

W trakcie spotkania nie zabrakło okazji do networkingu. Goście mieli okazję poruszyć wiele ciekawych zagadnień i wymienić się spostrzeżeniami na temat regulacji, branży oraz polskiej gospodarki.

PIPC będzie dalej prowadzić dialog i budować porozumienie z polskimi przedstawicielami w Parlamencie Europejskim oraz całych strukturach UE.

Posty pokrewne