Seminarium dot. Pakietu Zimowego – 29.05.2017

Zapraszamy na Seminarium "Czysta Energia dla Wszystkich Europejczyków" (dot. tzw. Pakietu Zimowego). Seminarium odbędzie się 29 maja 2017 w godz. 10.30–16.00 w Airport Hotel Okęcie w Warszawie (ul. 17 Stycznia 24). 

Tematyka seminarium koncentruje się wokół tzw. Pakietu Zimowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematów:
– Rynkowe sygnały cenowe  
– Elastyczność strony popytowej
– Koordynacja polityki energetycznej i klimatycznej 
– Integracja i współpraca regionalna
– Ocena adekwatności systemu i mechanizmy mocowe
– Efektywność energetyczna.

Organizatorem seminarium jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego. 
Członkowie PIPC mogą uczestniczyć w seminarium bezpłatnie.

Kliknij tutaj, żeby się zarejestrować

 Liczba miejsc ograniczona! 

Seminarium odbywa się w ramach Programu "Energia dla Chemii".

Agenda Seminarium – 29.05.2017

10.30 – 10.50    Powitalna kawa

10.50 – 11.00    Słowo wstępu
        Renata Auchimik, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

11.00 – 12.00    Efektywność energetyczna (przemysł, budownictwo i transport).
        Ocena adekwatności systemu i mechanizmy mocowe.
        Dr inż. Andrzej Sikora, Prezes, Instytut Studiów Energetycznych

12.00 – 12.45    Rynkowe sygnały cenowe.  
    Henryk Kaliś, Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG), Prezes Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii (IEPiOE)

12.45 – 13.30     Integracja i współpraca regionalna. 
        Aleksander Śniegocki, Kierownik Projektu Energia i Klimat, WiseEuropaTM   

13.30 – 14.15    Lunch

14.15 – 15.00     Elastyczność strony popytowej.
Grzegorz Pizoń, Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy Sp. k.

15.00 – 15.30     Koordynacja polityki energetycznej i klimatycznej. 
Iwona Pająk, ViewPoint

15.30 – 15.50    Projekt celowy „Energia dla przemysłu, przemysł dla energii”. 

15.50 – 16.00    Podsumowanie i pożegnanie 

Posty pokrewne