SES Hydrogen S.A. nowym Członkiem PIPC

 SES Hydrogen S.A. nowym Członkiem PIPC

SES Hydrogen jest polską spółką technologiczną należącą do Grupy Sescom. Jako część Grupy podejmuje misję zapoczątkowaną ponad 12 lat temu i koncentruje się na rozwijaniu innowacyjnych technologii wodorowych, które idą w parze z aktualnymi trendami i potrzebami rynku w Polsce i Europie, w szczególności w obszarze dekarbonizacji i zwiększenia eksploatacji odnawialnych źródeł energii.

Dostrzegając rosnące zapotrzebowanie na paliwa alternatywne oraz potencjał, jaki niesie ze sobą wykorzystanie zeroemisyjnego wodoru we wszystkich sektorach gospodarki, SES Hydrogen rozwija produkty elektrolizera i kotła wodorowego w oparciu o patenty własne oraz realizuje wielkoskalowe projekty hubów wodorowych, które tworzą swoisty, lokalny ekosystem produkcji, magazynowania oraz dystrybucji wodoru i energii odnawialnej.

Spółka wierzy, że wodór jest najlepszą odpowiedzią na kwestie związane z coraz silniej dotykającymi nas skutkami zmian klimatu, dlatego jej misją jest dostarczanie wyłącznie wysokiej jakości rozwiązań, odpowiadających na potrzeby klientów, które umożliwią płynny transfer w kierunku powstania niskoemisyjnej gospodarki. SES Hydrogen łączy wieloletnie doświadczenie z nowoczesną wizją, dzięki której już dziś wyprzedza zmiany, mające w najbliższych latach stać się rzeczywistością w Polsce i na świecie.

Więcej informacji: www.seshydrogen.com

Witamy w gronie Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego!

Posty pokrewne