Spotkanie Sygnatariuszy Systemu SPOT

 Spotkanie Sygnatariuszy Systemu SPOT

26 kwietnia w siedzibie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego odbyło się spotkanie organizacyjne sygnatariuszy Systemu SPOT. 

 

Podczas spotkania omówiono między innymi najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania Systemu oraz określono plan działań na kolejne trzy lata. Ponadto dokonano podsumowania ćwiczeń aplikacyjnych. „Ring Test” – ICE oraz omówiono propozycję kolejnych ćwiczeń doskonalących. 

Kolejne spotkanie Sygnatariuszy Systemu SPOT odbędzie się w październiku.

O Systemie SPOT

W trosce o bezpieczeństwo ludzi, mienie i środowisko oraz realizując inicjatywę Polskiej Grupy Bezpieczeństwa Chemicznego, działającej przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, producenci zrzeszeni w tej organizacji powołali System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT. Podstawą systemu jest sieć regionalnych ośrodków wyposażonych odpowiednio do zadeklarowanego przez nie stopnia udzielanej pomocy. System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych wspomaga likwidację skutków zdarzeń wypadkowych z udziałem chemikaliów. Chemikalia należą do towarów, które codziennie w dużych ilościach przewożone są transportem drogowym, kolejowym, morskim i ostatnio lotniczym. Bezpieczeństwo transportu chemikaliów ma ogromne znaczenie. Utrata kontroli nad transportem materiałów niebezpiecznych doprowadzić może do uwolnienia znacznych ilości substancji o właściwościach palnych, wybuchowych, trujących itp. Pomimo podejmowanych działań zabezpieczających oraz wszelkich kroków prewencyjnych nie da się jednak całkowicie wyeliminować wypadków.

Nadrzędnym celem systemu SPOT jest ograniczenie skutków awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych, poprzez wsparcie działań operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych na terenie kraju. W ciągu piętnastu lat działalności wypracowane zostały zasady ścisłej partnerskiej współpracy pomiędzy uczestnikami SPOT i Państwową Strażą Pożarną. Zasady te są stale doskonalone. Od ubiegłego roku w ramach systemu SPOT mogą działać nie tylko producenci, ale również przewoźnicy, dystrybutorzy oraz inne firmy, instytucje i organizacje mogące przyczynić się do sprawnej likwidacji awarii i ograniczenia jej skutków.

Kliknij, żeby przejść na stronę Systemu SPOT

Posty pokrewne