Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego nowym Członkiem PIPC

 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego nowym Członkiem PIPC

Stowarzyszenie Inżynierów  i Techników Przemysłu Chemicznego nowym Członkiem PIPC###.

Stowarzyszenie Inżynierów  i Techników Przemysłu Chemicznego (SITPChem) 

Organizacja z 90-letnią tradycją jest spadkobiercą Związku Inżynierów Chemików Rzeczpospolitej Polskiej i kontynuatorem działań Związku Inżynierów Chemików Rzeczpospolitej Polskiej, założonego w 1927 r. Działalność SITPChem jest ukierunkowana na korporację zawodową chemików, pracującą na rzecz i wspierającą rozwój przemysłu chemicznego oraz  społeczne i gospodarcze znaczenie chemii. SITPChem działa w Warszawie i w 23. Oddziałach w całej Polsce.

 

Posty pokrewne