Synthos S.A. „Ambasadorem Polskiej Chemii”

 Synthos S.A. „Ambasadorem Polskiej Chemii”

W trakcie VI Kongresu Polska Chemia w Płocku został wręczony tegoroczny tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” w ramach Kampanii „Polska Chemia” – tytułem uhonorowano Synthos S.A.. Od czterech lat tytuł jest przyznawany przedsiębiorstwom, osobom, instytucjom i organizacjom promującym Polską Chemię i aktywnie działającym na rzecz rozwoju sektora.

Kapituła Kampanii przyznając tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” widzi i docenia duży nacisk, jaki Synthos S.A. wkłada w budowanie innowacyjnej organizacji, dostosowując się do panujących trendów, o istotnej pozycji na rynku światowym. Synthos S.A. utrzymuje pozycję jednego z liderów innowacyjności w branżach surowców do produkcji opon, tworzyw termoizolacyjnych, surowców do chemii budowlanej oraz środków ochrony roślin. Synthos S.A. zapewnia sobie długoterminową przewagę konkurencyjną opartą na technologii i know-how, a tym samym długofalowy, stabilny wzrost wartości firmy

Tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” jest jednym z elementów autorskiego projektu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, którym jest Kampania „Polska Chemia”. Kampania jest jedynym, krajowym programem promującym polski sektor chemiczny. Jej głównymi celami są stałe budowanie pozytywnego wizerunku branży, jako odpowiedzialnego, innowacyjnego i prośrodowiskowego sektora oraz promocja obowiązujących w Polskiej Chemii zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

 

Posty pokrewne