System SPOT w 2017 r.: kilkanaście interwencji, nowi Sygnatariusze

Analiza działań w Systemie Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT w 2017 r. pozwala na pozytywne oceny. 

Wybrane działania w 2017 r.

W 2017 r. w ramach systemu pomocy udzielono w 15 interwencjach, w tym 6 razy świadczono pomoc w III stopniu tj. świadczenie pomocy technicznej służb interwencyjnych w miejscu awarii (wyjazd ratowników wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz doradztwo specjalistów na miejscu zdarzenia).

Dodatkowo, Sygnatariusze Systemu SPOT w 2017 r. przeprowadzili wspólnie szereg ćwiczeń mających na celu koordynację działań oraz zwiększenie efektywności pomocy.

W 2017 r. W Systemie SPOT zaszły również zmiany wizerunkowe. Stworzona została strona Systemu, na której interesariusze znaleźć mogą przydatne, ustrukturyzowane informacje. 

W ubiegłym roku do grona Sygnatariuszy Systemu dołączyła Spółka m/d/r/k Trusted Advisers Group sp z o.o. Spółka m/d/r/k Trusted Advisers Group to grupa doradców, którzy stawiają sobie za cel ułatwianie działalności podmiotów aktywnych przede wszystkim w branży produktów chemicznych, transportowej,  logistycznej i energetycznej oraz świadczenie obowiązkowych usług doradczych w zakresie bezpieczeństwa wobec środowiska, pracowników oraz otoczenia.  W ramach współpracy, spółka udostępniła całoroczny 24-godzinny/7-dniowy numer telefoniczny, pod którym wyszkoleni fachowcy po polsku oraz w języku angielskim natychmiast udzielają informacji związanych z właściwościami towarów, które są przedmiotem obrotu. Serwis obejmuje pomoc przy wypadkach, pożarach lub przypadkach zatruć oraz doradztwo odnośnie odpowiednich zabiegów usuwania odpadów powstających w ramach zdarzeń.

Nadrzędnym celem systemu SPOT jest ograniczenie skutków awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych, poprzez wsparcie działań operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych na terenie kraju. 

Kliknij, żeby przejść na stronę Systemu SPOT i dowiedzieć się więcej

Fot. Pixabay.com

Posty pokrewne