Trudny moment dla chemii – Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dr inż. Tomasz Zieliński w komentarzu eksperckim dla Pulsu Biznesu

 Trudny moment dla chemii – Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dr inż. Tomasz Zieliński w komentarzu eksperckim dla Pulsu Biznesu

Sytuacja przemysłu chemicznego w 2024 roku wciąż jest trudna. Branża cały czas odczuwa dotkliwe skutki kryzysu energetycznego z 2022 roku, spowodowanego inwazją Rosji na Ukrainę, nadwyżki zapasów po nadmiernych zamówieniach ostatnich lat, utrzymującej się inflacji, a przede wszystkich negatywnego wpływu rynków pozaeuropejskiech na konkurencyjność gospodarki wspólnotowej. 

— Na rynek produktów chemicznych należy dziś patrzeć z perspektywy nie tyle europejskiej co globalnej. Na sytuację polskich firm wpływ mają zmiany, jakie zachodzą nawet w odległych miejscach. COVID-19 zahamował całą branżę, ale już od końca 2021 r. mamy do czynienia z postpandemicznym odbiciem, które spowodowało, że rynki zostały zarzucone najróżniejszymi produktami. Niemałe znaczenie mieli tu producenci z Azji, ale także rosyjscy, którzy eksportowali swoje towary zarówno legalnie, jak też obchodząc sankcje. Efektem jest to, że dziś europejski, w tym polski rynek jest w pewnym stopniu nasycony – powiedział w rozmowie z Redaktorem Bartłomiejem Mayerem Prezes Zieliński.

Prezes stwierdził, że trudna sytuacja rynkowa ma bezpośredni wpływ na kondycję polskich przedsiębiorstw, które stoją w obliczu poważnego kryzysu. Zauważył, że za jakiś czas sytuacja oczywiście ulegnie zmianie i popyt na produkty chemiczne zacznie się stopniowo zwiększać, należy jednak pamiętać, że będą chcieli na tym skorzystać wszyscy uczestnicy rynku – zarówno polskiego, jak też europejskiego.

Wśród głównych przyczyn obecnych trudności polskich przedsiębiorstw, dr inż. Tomasz Zieliński wskazał na zablokowanie środków z KPO, co wpłynęło na zamrożenie inwestycji związanych z transformacją energetyczną. Prezes zauważył też, że problemy branży dodatkowo pogłębiają trudne i kosztowne regulacje unijne, wymagające nowego spojrzenia na model biznesowy.

Cały komentarz Prezesa Zarządu PIPC dostępny jest pod linkiem: Grupa Azoty ma ciągle pod górkę – Puls Biznesu – pb.pl

Posty pokrewne