V Międzynarodowa Konferencja HAZEX nt. bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego w przemyśle

Podczas konferencji poruszane będą takie zagadnienia jak: bezpieczeństwo wybuchowe i procesowe w zakładach przemysłowych, które wykorzystują głównie materiały sypkie. Skupimy się na najważniejszych obszarach: 
BLOK I – Kluczowe aspekty prawne, czyli co musisz wiedzieć o ATEX; 
BLOK II – Po pierwsze nie dopuścić do wybuchu (ograniczenie atmosfer wybuchowych i źródeł zapłonu); 
BLOK III – Ograniczanie skutków wybuchu do bezpiecznego poziomu; BLOK IV – Pokaz wybuchów; BLOK V – Bezpieczeństwo wybuchowe a pożarowe; 
BLOK VI – Nowoczesne technologie zwiększające bezpieczeństwo produkcji

W konferencji cyklicznie biorą udział firmy wykorzystujące w procesie produkcyjnym palne i wybuchowe pyły. Uczestnikami konferencji są przedstawiciele zakładów funkcjonujących w branży energetycznej, drzewnej, spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej oraz organizacji państwowych i firmy ubezpieczeniowych. W konferencji powinni w szczególności wziąć udział przedstawiciele kadry kierowniczej i inżynierskiej działów technicznych w tym odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i utrzymanie ruchu.

Konferencja jest objęta patronatem honorowym Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i patronatem medialnym Magazynu "Polska Chemia".

Członkom PIPC przysługuje 25 proc. rabat na udział w Konferencji.

Kliknij, żeby przejść na stronę Wydarzenia

Posty pokrewne