V Seminarium Eksperckie Programu “Bezpieczna Chemia”

 V Seminarium Eksperckie Programu “Bezpieczna Chemia”

Zapraszamy serdecznie Członków PIPC oraz Realizatorów Programu „Odpowiedzialność i Troska” na V Seminarium „Bezpieczna Chemia”, które odbędzie się 24 września 2018 roku w Centrum Konferencyjnym NIMBUS przy Alejach Jerozolimskich 98 w Warszawie (Budynek myhive NIMBUS – parter). Seminarium rozpoczyna się o godz. 10:00.

Udział w Wydarzeniu dla Członków PIPC oraz Realizatorów Programu „Odpowiedzialność i Troska” jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona!

Wśród tematów między innymi:

  • Problemy Oceny Ryzyka Wybuchu wynikających z zapisów Rozporządzenia o tzw. „minimalnych wymaganiach” (Atex Users)
  • Wspólne działania organów kontroli i przemysłu podejmowane w celu poprawy bezpieczeństwa
  • Zmiany wartości NDS- głos przemysłu chemicznego w Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  • Bezpieczeństwo w dobie organizacji 4.0 – przyszłość w BASF jest cyfrowa

 

Agenda V Seminarium Eksperckiego "Bezpieczna Chemia"

 

Zapraszamy!

 

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest Organizatorem Wydarzenia.

Posty pokrewne