Warsztat CES Silicones Europe nt. przemysłu silikonowego z udziałem PIPC

 Warsztat CES Silicones Europe nt. przemysłu silikonowego z udziałem PIPC

Podczas seminarium, zorganizowanego przez CES Silicones Europe, które odbyło się 29 września br., poruszono wiele ważnych kwestii dotyczących roli silikonów w umożliwieniu równoległej transformacji cyfrowej i ekologicznej. Polską Izbę Przemysłu Chemicznego reprezentował Prezes Zarządu, dr inż. Tomasz Zieliński oraz dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert w Pionie Rzecznictwa i Legislacji PIPC.

W trakcie wydarzenia podkreślano m.in. społeczno-ekonomiczne znaczenie silikonów dla UE, jak i dla Polski, dokonano również przeglądu regulacyjnego siloksanów – zarówno w ujęciu polskim, jak i europejskim.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Dow Polska Sp. z o.o., CFI World S.A., Honeywell Sp. z o.o., Selena FM S.A., Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego,  Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Posty pokrewne