Warsztat programowy “Przemysł 4.0 – Chemia 4.0”

 Warsztat programowy “Przemysł  4.0 – Chemia 4.0”

Zapraszamy do udziału w pierwszych w tym roku warsztatach programowych w ramach projektu ”Przemysł 4.0 – Chemia 4.0”###, które odbędą się 10 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego przy ul. Śniadeckich 17 w Warszawie. Spotkanie organizowane jest przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego we współpracy z Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości.

 

Warsztat będzie płaszczyzną do dyskusji, wymiany poglądów, ale przede wszystkim będzie służył wypracowaniu rozwiązań w tak ważnym dla sektora chemicznego obszarze jaki stanowi Przemysłu 4.0. Podczas warsztatów uczestnicy wspólnie wskażą ramy mechanizmu wsparcia dla branży chemicznej. Będziemy rozmawiać m.in. o tym czym jest a czym nie jest Przemysł 4.0. Wspólnie postaramy się zidentyfikować bariery dla rozwoju Przemysłu 4.0. w branży chemicznej oraz  przeanalizujemy jakiego wsparcia potrzebuje sektor chemiczny, aby skutecznie wdrażać rozwiązania Przemysłu 4.0.

 

Warsztaty programowe są spotkaniem otwierającym cykl spotkań w ramach projektu „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0”. Jest to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i stanowi odpowiedź na zmiany i nowe kierunki rozwoju wynikające z wdrażania rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej w przedsiębiorstwach. Czwarta rewolucja przemysłowa to rzeczywistość w której przedsiębiorstwa muszą nauczyć się poruszać. Projekt jest pierwszą w Polsce platformą twórców i odbiorców nowoczesnych rozwiązań stanowiących kluczowe ogniwo funkcji wsparcia przemysłu chemicznego, które warunkuje jego rozwój i konkurencyjność.

Dla Członków PIPC udział w warsztacie jest bezpłatny.

Będziemy zobowiązani za informację o planowanym uczestnictwie do 5 kwietnia 2019 roku* na adres: sekretariat@pipc.org.pl

 

*o udziale w warsztatach programowych decyduje kolejność zgłoszeń

 


 

PRZEMYSŁ 4.0 – CHEMIA 4.0

Warsztat Programowy

Warszawa, 10 kwietnia 2019, godz. 10:00, Siedziba PIPC

 

1. Otwarcie spotkania  – dr inż. Tomasz Zieliński, PIPC; Paweł Zawadzki, PIPC

2. Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości – integrator i inicjator ekosystemu Przemysłu 4.0 w Polsce – wprowadzenie – Andrzej Soldaty, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości

3. Projekty pilotażowe zrealizowane lub aktualnie realizowane przez Fundację:

– Inkubator Przemysłu 4.0 – zalążek grupy konsultantów

– Kształcenie Liderów 4.0 

– Program kształcenia Kadr Przemysłu 4.0

– Projekt Platforma Cyfrowa Przemysłu 4.0

– Narzędzie dojrzałości cyfrowej – faza testowania

4. Warsztat: Potrzeby, bariery, szanse i zagrożenia wdrożenia Przemysłu 4.0 w branży chemicznej – dyskusja z uczestnikami.

Pytanie: Jak Fundacja może pomóc branży chemicznej na drodze do Przemysłu 4.0

Cel: Wypracowanie ram mechanizmów wsparcia dla branży chemicznej

– czym jest a czym nie jest Przemysł 4.0

– identyfikowane bariery dla rozwoju Przemysłu 4.0 w branży

– potrzeby branży w zakresie wsparcia wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0

– szanse i zagrożenia

5. Podsumowanie warsztatu.

 

Partnerem Głównym projektu „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0”  jest Fluor S.A.

Posty pokrewne