Wstępne stanowisko PIPC ws. skutków pandemii koronawirusa

 Wstępne stanowisko PIPC ws. skutków pandemii koronawirusa

Przemysł chemiczny w Polsce, podobnie jak i inne sektory polskiej gospodarki, stanął w obliczu wielu wyzwań związanych ze skutkami wprowadzenia stanu epidemicznego w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronawirusa COVID-19.

Jeszcze na przełomie roku 2019 i 2020 wielu krajowych przedsiębiorców branży chemicznej zastanawiało się, jak pogodzić „zielone” plany unijnej administracji przedstawione w programie Europejskiego Zielonego Ładu z realnymi możliwościami, a dziś – w dobie pandemii – kluczowym celem staje się możliwie największe zniwelowanie negatywnych skutków płynących z ograniczenia czy zatrzymania produkcji.

W polskim przemyśle chemicznym zatrudnionych jest obecnie ponad 320 tys. osób, a sam sektor wytwarza produkty o wartości ok 264,8 mln PLN. Dane te świadczą o tym, że polska chemia jest jednym ze strategicznych obszarów funkcjonowania państwa. Ta ważna rola potwierdza się nie tylko przez pryzmat danych statystycznych, a potwierdza się także w praktyce. Największe przedsiębiorstwa branży chemicznej wspierają zarówno produktowo, jak i finansowo szereg działań mających zapewnić krajowej służbie zdrowia, obywatelom, innym przedsiębiorcom możliwie szeroki dostęp do środków ochrony.

Skutki pandemii koronawirusa są widoczne już teraz, dlatego bardzo istotne jest, by kluczowe sektory przemysłu, we współpracy z administracją, wypracowały jak najlepsze rozwiązania. Największym wyzwaniem jest w tym momencie ochrona przed znaczącym spowolnieniem całej polskiej gospodarki, a tym bardziej recesją. Na skutki pandemii narażeni są szczególnie najmniejsi przedsiębiorcy, którym grozi bankructwo, zagrożone stają się przez to także miejsca pracy. Niewątpliwie obecnie najważniejsze jest stworzenie pakietu ratunkowego odpowiadającego na realne potrzeby krajowego przemysłu. W związku z tym Polska Izba Przemysłu Chemicznego, przekazała swoje postulaty organom krajowej administracji. Zostały ona podzielone na kilka kluczowych grup:

Postulaty przedsiębiorstw stowarzyszonych w PIPC – propozycje instrumentów wsparcia przedsiębiorstw krótko- i długoterminowe zostały podzielone na kilka grup: Daniny publiczne i mechanizmy finansowania, Pomoc publiczna, Relacje inwestorskie, Sprawy pracownicze; Transport i logistyka; Bezpieczeństwo (BHP, prewencja, infrastruktura krytyczna); Obszar prawno-organizacyjny.

Pełną listę znajdziecie Państwo TUTAJ.

Ponadto informujemy, że Polska Izba Przemysłu Chemicznego uczestniczy we wszelkich konsultacjach dot. ochrony branży przed skutkami epidemii koronawirusa.

Posty pokrewne