Wystartował II Konkurs w Programie INNOCHEM

 Wystartował II Konkurs w Programie INNOCHEM

10 stycznia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło II Konkurs w ramach Programu Sektorowego INNOCHEM.

Wnioski o dofinansowanie projektów będą przyjmowane od 1 marca do 28 kwietnia 2017 r. Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Alokacja środków w II Konkursie wyniesie 180 mln PLN. To o 60 mln PLN więcej niż przyznano w pierwszym konkursie, prowadzonym w 2016 r. Wydłużono także termin składania wniosków z jednego do dwóch miesięcy.

Beneficjentami programu są przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorstw. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 1 mln złotych, a maksymalna to 20 mln zł. W tym roku NCBR uprościł procedurę aplikowania o dofinansowanie projektów zmniejszając liczbę wymaganych załączników.

W ramach programu wspierane są innowacyjne projekty związane z pozyskiwaniem surowca, wytwarzaniem produktów podstawowych oraz specjalistycznych, nowymi technologiami i tzw. obszarami horyzontalnymi, tj. optymalizacją prowadzonych procesów i niskoemisyjnymi technologiami wytwórczymi.

Poprzedni, pilotażowy konkurs w ramach Programu INNOCHEM prowadzony był w 2016 r. Konkurs został dobrze przyjęty w branży. Spośród złożonych 49 projektów, do dofinansowania zarekomendowano 31. Wskaźnik sukcesu w I Konkursie wyniósł więc ok. 63 proc. Warto również zauważyć, że alokacja środków w I Konkursie wyniosła ok. 91%. tj. ok. 110 z przewidzianych 120 mln PLN. Te wskaźniki są pozytywną prognozą dot. wyników II Konkursu.

– Wyniki I Konkursu i jego powodzenie pokazało, jak potrzebny był INNOCHEM. Trafił w sedno, zarówno z perspektywy firm, które były w stanie wygenerować szereg projektów zarekomendowanych do dofinansowania, jak i z perspektywy całej gospodarki, na której kondycję ma wpływ innowacyjność sektora chemicznego – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego przygotowała studium wykonalności dla INNOCHEM-u. Po sukcesie I Konkursie Izba wnioskowała o przyspieszenie kolejnego. – Według początkowych założeń ogłoszenie II Konkursu miało nastąpić w drugiej połowie roku. Udało nam się przekonać partnerów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, że im szybciej będą wdrożone innowacje, tym lepiej nie tylko dla sektora chemicznego, ale i dla całej gospodarki – mówi dr Zieliński. – Innowacyjność jest nierozłącznym elementem funkcjonowania branży chemicznej. Jednak mechanizmy wsparcia innowacyjności takie jak INNOCHEM istotnie wpływają na poprawę poziomu konkurencyjności nie tylko w samym sektorze, ale także w powiązanych branżach, a w efekcie wpływają pozytywnie na całokształt gospodarki Polski.

– Sektor chemiczny należy do jednej z najbardziej perspektywicznych gałęzi polskiej gospodarki, a dzięki wsparciu z programu INNOCHEM polskie przedsiębiorstwa chemiczne mają szansę szybciej uzyskać znaczącą przewagę konkurencyjną w oparciu o efekty prac B+R. Wierzę, że podjęta przez PIPC inicjatywa stanie się krokiem milowym w rozwoju polskiego sektora chemicznego – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

INNOCHEM to jeden z prowadzonych przez NCBiR programów, które mają wzmocnić innowacyjność kluczowych sektorów gospodarki. INNOCHEM jest jednocześnie pierwszym w historii prowadzonym na skalę kilkuset milionów PLN programem związanym z dofinansowaniem innowacyjnych projektów w przemyśle chemicznym.

Więcej informacji nt. Programu Sektorowego INNOCHEM znajduje się na stronach internetowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbr.gov.pl).

Link do strony Konkursu na stronach NCBiR: kliknij tutaj

Projekty z programu sektorowego INNOCHEM są finansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Programy sektorowe nadzoruje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Inicjatorem i autorem studium wykonalności Programu Sektorowego INNOCHEM jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Źródło grafiki: NCBiR

Posty pokrewne