Zapisy na Warsztat Ekspercki “Substancje kancerogenne w miejscu pracy”

 Zapisy na Warsztat Ekspercki “Substancje kancerogenne w miejscu pracy”

Serdecznie zapraszamy na Warsztat Ekspercki "Substancje kancerogenne", który odbędzie się w dniach 2-3 października 2019 w Yacht Club ANWIL: Uskok, 87-811 Włocławek. Organizatorami wydarzenia jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Dräger Safety Polska.

Udział Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Realizatorów Programu "Odpowiedzialność i Troska" jest bezpłatny.

ZAREJESTRUJ SIĘ !

TEMATYKA WARSZTATU

  1. Badanie kancerogenności paliw płynnych
  2. Czynniki rakotwórcze w miejscu pracy – problem BHP
  3. Substancje kancerogenne – perspektywa ich stężeń w kontekście prac Międzyresortowej Komisji do  Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
  4. Substancje kancerogenne pod kontrolą czyli najlepsze praktyki
  5. Budowanie kultury bezpieczeństwa pracy i zapobiegania Zagrożeniom 
  6. Detekcja gazów w praktyce
  7. Sprzęt ochrony dróg oddechowych w teorii i praktyce
  8. Substancje niebezpieczne – jak efektywnie przekazywać informacje
  9. Procedury udzielania zezwoleń – przepisy rozporządzenia REACH, Rola Komitetu ds. Analiz Społeczno- Ekonomicznych (SEAC), Rola Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC).
  10. Zarządzanie chemikaliami

Organizatorzy Warsztatu:

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO
DRÄGER SAFETY POLSKA

Strona internetowa programu Bezpieczna Chemia: http://www.programbezpiecznachemia.pl/

Posty pokrewne