Zmarł mgr inż. Jerzy Paprocki

 

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci mgr inż. Jerzego Paprockiego,
przez ponad pół wieku związanego z przemysłem chemicznym, 
między innymi jako Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Przemysłu Chemicznego i Doradca Ministra Gospodarki. 
Żegnamy inżyniera oddanego sprawom Polskiej Chemii, 
Przyjaciela Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Zarząd i Zespół Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Posty pokrewne