Kontakt

Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Ul. Śniadeckich 17
00-654 Warszawa
Sekretariat
Tel.: (+48-22) 828-75-06, 828-75-07
Fax: (+48-22) 203-43-78
Kontakt dla mediów:
Paweł Kwiecień