Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Jesteśmy organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej, krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych.

Jesteśmy członkiem kluczowych stowarzyszeń biznesowych i naukowych w Polsce oraz jako jedyna organizacja mamy prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na arenie międzynarodowej w Polsce oraz jako jedyna organizacja ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na arenie międzynarodowej.

Dowiedz się więcej

Najbliższe wydarzenia PIPC

Nie odnaleziono wydarzeń!

Aktualności

Program Bezpieczna Chemia

III TECHCO Forum już za nami! Podsumowanie wydarzenia

W dniach 29-30 listopada 2022 r., w formule stacjonarnej, w niezwykłych wnętrzach Orientarium ZOO w Łodzi odbyło się wyjątkowe spotkanie branży chemicznej, organizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) – III TECHCO Forum. Wydarzenie – łączące w sobie trzy fora tematyczne: Forum Rozwoju Przemysłu, Środowiskowe i Bezpieczeństwa – stanowiło niezwykłą okazję do dyskusji, prezentacji, omawiania […]

Najnowsze Publikacje PIPC

Przemysł Chemiczny w Polsce

Przemysł chemiczny jest jedną z kluczowych gałęzi przemysłu przetwórczego. W Polsce stanowi on jeden z istotnych elementów systemu gospodarczego:

  • został wpisany do Polityki Przemysłowej Polski – jako jedna z branż strategicznych dla dalszego rozwoju krajowej gospodarki,
  • stanowi jedną z kluczowych gałęzi przemysłu przetwórczego,
  • silnie oddziałuje na inne gałęzie przemysłu – jest fundamentem dla istnienia wielu branż, procesów, produkcji urządzeń czy narzędzi

Główne obszary działalności PIPC

Rzecznictwo

Reprezentujemy sektor w kontaktach z wieloma grupami interesariuszy. Poprzez nasze działania chronimy prawa i interesy Członków oraz gospodarcze i społeczne aspekty ich funkcjonowania.

Bierzemy czynny udział w setkach krajowych i unijnych procesów legislacyjnych oraz w kształtowaniu rozwiązań regulacyjnych. W strukturze PIPC działa 5 komisji tematycznych, w których w sumie uczestniczy ponad 350 przedstawicieli firm członkowskich PIPC oraz ekspertów zewnętrznych.

Projekty

Wspieramy działania na rzecz rozwoju branży. Organizujemy liczne konferencje i seminaria – spotkania poświęcone najważniejszym aspektom codziennej działalności krajowego sektora chemicznego jak i wyzwaniom, przed którymi cała branża stoi.

Szukamy najlepszych prorozwojowych rozwiązań dla całego sektora. Przygotowujemy liczne publikacje i raporty obrazujące zarówno cały sektor jak i jego poszczególne elementy składowe.

Zostań członkiem PIPC

Zrzeszamy w gronie członków różnorodne podmioty reprezentujące sektor chemiczny, z terenu całej Polski. Członkostwo w PIPC to szereg korzyści, m.in.:

realny wpływ na krajowe rozwiązania prawne, uczestnictwo w opiniowaniu unijnych regulacji prawnych;

stałe wsparcie merytoryczne ekspertów PIPC w obszarach regulacyjnych i projektowych;

wsparcie rozwoju kadr poprzez udział pracowników w szkoleniach, konferencjach organizowanych przez PIPC;

stały dostęp do opracowań i raportów dotyczących przemysłu chemicznego;

możliwość bezpłatnego zamieszczania artykułów w Magazynie Polska Chemia oraz ogłoszeń na Giełdzie Wymiany Informacji Biznesowej PIPC;

networking i wiele, wiele innych.