Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Jesteśmy organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej, krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych.

Jesteśmy członkiem kluczowych stowarzyszeń biznesowych i naukowych w Polsce oraz jako jedyna organizacja mamy prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na arenie międzynarodowej w Polsce.

Dowiedz się więcej

Najbliższe wydarzenia PIPC

Nie odnaleziono wydarzeń!

Aktualności

Z życia PIPC

Qemetica Agricultural Solutions Poland nowym Członkiem PIPC

Polska Izba Przemysłu Chemicznego informuje, że do grona Członków dołączyła spółka Qemetica Agricultural Solutions Poland. Qemetica Agricultural Solutions Poland specjalizuje się w produkcji i dystrybucji środków ochrony roślin. Spółka jest największym polskim producentem oraz liderem sprzedaży na rynku herbicydów (środków chwastobójczych). Qemetica Agricultural Solutions Poland dysponuje nowoczesnym zakładem produkcyjnym zlokalizowanym w województwie podkarpackim w Nowej Sarzynie […]

Najnowsze Publikacje PIPC

Giełda wymiany informacji członków PIPC

Wydarzenia wspierane przez pipc

Nie odnaleziono wydarzeń!

Przemysł Chemiczny w Polsce

Przemysł chemiczny jest jedną z kluczowych gałęzi przemysłu przetwórczego. W Polsce stanowi on jeden z istotnych elementów systemu gospodarczego:

  • został wpisany do Polityki Przemysłowej Polski – jako jedna z branż strategicznych dla dalszego rozwoju krajowej gospodarki,
  • stanowi jedną z kluczowych gałęzi przemysłu przetwórczego,
  • silnie oddziałuje na inne gałęzie przemysłu – jest fundamentem dla istnienia wielu branż, procesów, produkcji urządzeń czy narzędzi

Główne obszary działalności PIPC

Rzecznictwo

Reprezentujemy sektor w kontaktach z wieloma grupami interesariuszy. Poprzez nasze działania chronimy prawa i interesy Członków oraz gospodarcze i społeczne aspekty ich funkcjonowania.

Bierzemy czynny udział w setkach krajowych i unijnych procesów legislacyjnych oraz w kształtowaniu rozwiązań regulacyjnych. W strukturze PIPC działa 5 komisji tematycznych, w których w sumie uczestniczy ponad 350 przedstawicieli firm członkowskich PIPC oraz ekspertów zewnętrznych.

Projekty

Wspieramy działania na rzecz rozwoju branży. Organizujemy liczne konferencje i seminaria – spotkania poświęcone najważniejszym aspektom codziennej działalności krajowego sektora chemicznego jak i wyzwaniom, przed którymi cała branża stoi.

Szukamy najlepszych prorozwojowych rozwiązań dla całego sektora. Przygotowujemy liczne publikacje i raporty obrazujące zarówno cały sektor jak i jego poszczególne elementy składowe.

Zostań członkiem PIPC

Zrzeszamy w gronie członków różnorodne podmioty reprezentujące sektor chemiczny, z terenu całej Polski. Członkostwo w PIPC to szereg korzyści, m.in.:

realny wpływ na krajowe rozwiązania prawne, uczestnictwo w opiniowaniu unijnych regulacji prawnych;

stałe wsparcie merytoryczne ekspertów PIPC w obszarach regulacyjnych i projektowych;

wsparcie rozwoju kadr poprzez udział pracowników w szkoleniach, konferencjach organizowanych przez PIPC;

stały dostęp do opracowań i raportów dotyczących przemysłu chemicznego;

możliwość bezpłatnego zamieszczania artykułów w Magazynie Polska Chemia oraz ogłoszeń na Giełdzie Wymiany Informacji Biznesowej PIPC;

networking i wiele, wiele innych.

Dowiedz się więcej

Jeżeli masz jakieś pytania, skontaktuj się korzystając z formularza poniżej.

    Tę stronę chroni rozwiązanie Google reCAPTCHA.