Członkowie
Zrzeszamy w gronie członków różnorodne przedsiębiorstwa reprezentujące sektor chemiczny, z terenu całej Polski.

Do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego należą m.in. najwięksi producenci chemikaliów, przedsiębiorstwa sektora petrochemicznego i rafineryjnego, firmy transportowe i dystrybucyjne, przedstawicielstwa firm zagranicznych; biura projektowe, firmy konsultingowe, kancelarie prawne oraz instytuty naukowe.

Lista Członków PIPC

1
Projekt bez tytułu (23)
2
Projekt bez tytułu (24)
4
4
5
5
6
Projekt bez tytułu (20)
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
18
18
19
19
20
21
22
24
25
25
26
27
28
28
Na stronę do Partnerów (73)
29
Na stronę do Partnerów (62)
30
30
31
31
32
Na stronę do Partnerów (63)
33
32
34
33
35
34
36
35
37
36
38
37
39
38
40
39
41
40
42
41
43
42
44
43
46
44
48
46
49
47
50
48
51
49
52
51
53
52
54
53
55
logo-gc—w-200-h-100
56
54
57
55
59
57
60
56
61
58
62
60
65
63
66
64
67
65
69
67
70
68
73
70
74
71
76
73
77
74
78
75
79
76
80
Na stronę do Partnerów (76)
81
Na stronę do Partnerów (72)
82
78
83
79
84
Na stronę do Partnerów (70)
85
80
86
Na stronę do Partnerów (64)
88
82
89
83
90
84
91
85
93
87
94
88
97
91
98
92
100
94
101
95
102
96
103
50
104
97
105
98
106
99
107
100
108
42
109
43
110
44
111
45
112
46
113
47
114
48
116
Na stronę do Partnerów (65)
117
50
118
51
119
52
120
53
121
54
122
56
127
57
129
63
130
Na stronę do Partnerów (66)
132
65
133
66
134
Na stronę do Partnerów (67)
137
69
138
70
139
71
140
Na stronę do Partnerów (68)
141
Na stronę do Partnerów (69)
142
73
143
74
144
75
145
76
146
77
147
78
148
79
149
80
150
81
151
82
152
83
153
84
155
86