Raport PIPC

Coroczny raport PIPC pokazujący strategiczną rolę i najważniejsze dane Polskiej Chemii w gospodarce kraju. Raport jest kierowany przede wszystkim do przedstawicieli administracji, parlamentarzystów, europosłów, dziennikarzy ekonomicznych i branżowych, organizacji pozarządowych, analityków, a także przedstawicieli sektora chemicznego i sektorów powiązanych.

Raport 2022 (wersja w jęz. polskim)

Report 2022 (English Version)

Raport 2021 (wersja w jęz. polskim)

Report 2021 (English Version)

Poprzednie Raporty Roczne

Poniżej znajdziecie Państwo roczne raporty z poprzednich lat podsumowujące sytuację w polskim przemyśle chemicznym.

Raport 2020 (wersja w jęz. polskim)

Report 2020 (English Version)

Raport 2019

Raport 2018

Raport 2017

Raport 2016

Raport 2015

Raport 2014

Raport 2013

Raport 2012

Raport 2011

Raport 2010

Raport 2009

Raport 2008

Raport 2007

Raport 2006

Raport 2005

Raport 2004 cz.2

Raport 2004 cz. 1

Raport 2003 cz. 2

Raport 2003 cz. 1

Raporty Środowiskowe

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Raportami Środowiskowymi, dotyczącymi kwestii ochrony środowiska, emisji zanieczyszczeń itd.

Broszura Raportu Środowiskowego 2017

Raport Środowiskowy 2016

Raport Środowiskowy 2016 - Załącznik: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

Raport Środowiskowy 2015

Raport Środowiskowy 2013

Raport Środowiskowy 2011

Raport Środowiskowy 2009

Raport Środowiskowy 2007

Raport Środowiskowy 2004