Projekty
Prowadzimy szereg projektów dla branży chemicznej, związanych z jej obszarami zainteresowania. Organizujemy również wydarzenia o kluczowym dla całego przemysłu chemicznego znaczeniu.

Dzięki temu tworzymy silny przekaz dotyczący znaczenia całego sektora, promujemy naszych Członków, prowadzimy dialog z administracją, tworzymy przestrzeń do budowania relacji biznesowych, integrujemy przemysł chemiczny z przedstawicielami innych branż.

Projekty PIPC

Kampania Polska Chemia

Kampania „Polska Chemia” to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i jedyne tego typu przedsięwzięcie promujące tak istotny dla polskiej gospodarki sektor przemysłu. Głównym celem Kampanii „Polska Chemia” jest umocnienie wizerunku branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

Kongres Polska Chemia

Kongres Polska Chemia jest jednym z najważniejszych wydarzeń branży chemicznej w Polsce, a także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji innowacyjnych pomysłów oraz strategii dla branży chemicznej. Oprócz zagadnień ogólnych, proponowane przez nas sesje tematyczne bazują na aktualnej problematyce stanowiącej przedmiot prac Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i działających przy niej komisji PIPC.

Program Bezpieczna Chemia

Jedyny w Polsce projekt poświęcony kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa skierowany do przedsiębiorstw sektora chemicznego. Projekt koncentruje się wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem procesowym, znaczeniem BHP, legislacją oraz współpracą z organami kontroli i promocją dobrych praktyk. Celem działań jest zwiększenie świadomości znaczenia bezpieczeństwa pracy w firmach członkowskich PIPC oraz promowanie najwyższych standardów działań w obszarze bezpieczeństwa w całym przemyśle chemicznym.

Chemia 4.0

Przemysł 4.0 i związane z nim innowacje nie są już odległym trendem przyszłości. Dla wielu przedsiębiorstw są codziennością działań i mogą stanowić jeden z kluczowych elementów ich strategicznego rozwoju. Sektor chemiczny, jest jednym z najintensywniej korzystających z nowoczesnych rozwiązań, jednakże nadal stoi przed licznymi wyzwaniami związanymi z ich wprowadzaniem.

Program ChemHR

Autorski Program Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego ChemHR umożliwia m.in. dostosowanie wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy i zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie studiów. Wspiera przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów na pracowników z grona studentów uczelni partnerskich

TECHCO Forum

TECHCO Forum to nowe forum spotkań przedstawicieli całego krajowego  przemysłu. Wydarzenie jest płaszczyzną dyskusji, prezentacji, case-study i najnowszych rozwiązań produktowych dla całego  polskiego przemysłu. TECHCO Forum to obok Kongresu Polska Chemia największy projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Program "Odpowiedzialność i Troska"

Branża chemiczna, jako jedna z pierwszych gałęzi gospodarki, przystąpiła do realizacji biznesu opierającego się na poszukiwaniu solidnych i wiarygodnych postaw „zrównoważonego rozwoju”, prowadzącego do dobrobytu z zachowaniem sprawiedliwości i poczucia bezpieczeństwa oraz trwałości funkcji ekologicznych. Podjęła wysiłek wprowadzenia nowoczesnych programów  środowiskowego zarządzania, wdrażania czystych i bezpiecznych technologii, a co najistotniejsze otwartej komunikacji społecznej na temat swojej działalności.

System SPOT

Nadrzędnym celem systemu SPOT jest ograniczenie skutków awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych, poprzez wsparcie działań operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych na terenie kraju.