Publikacje
Przedstawiamy nasze publikacje, związane z prowadzonymi przez nas projektami, a także analizy i opracowanie dotyczące branży chemicznej.

Każda z naszych publikacji to zbiór ciekawych, eksperckich treści, związanych tematycznie z zagadnieniami kluczowymi dla całego sektora chemicznego.

Publikacje PIPC

Magazyn Polska Chemia

Oficjalna gazeta Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Publikacja skierowana jest do wyższej kadry menadżerskiej spółek działających w krajowej branży chemicznej, urzędników administracji publicznej, pracowników polskich placówek dyplomatycznych oraz uczestników konferencji branżowych.

Biuletyn Programu Bezpieczna Chemia

Część realizacji Programu Bezpieczna Chemia i jego działalności publicystycznej. Publikacja trafia do ekspertów zajmujących się szeroko rozumianą tematyką bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa, BHP, bezpieczeństwa procesowego

Biuletyn Projektu Chemia 4.0

Publikacja, na łamach której zarówno dostawcy, jak i odbiorcy rozwiązań 4.0 mogą dzielić się doświadczeniami w zakresie szeroko rozumianej transformacji cyfrowej.
Część publicystycznej działalności Projektu Chemia 4.0.

Raport "Przemysł Chemiczny w Polsce"​

Coroczny raport PIPC pokazujący strategiczną rolę i najważniejsze dane Polskiej Chemii w gospodarce kraju. Raport jest kierowany przede wszystkim do przedstawicieli administracji, parlamentarzystów, europosłów, dziennikarzy ekonomicznych i branżowych, organizacji pozarządowych, analityków, a także przedstawicieli sektora chemicznego i sektorów powiązanych.