Analizy i opracowania

Jeśli jesteś zainteresowany daną analizą lub opracowaniem, skontaktuj się z zespołem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

 pod adresem: media@pipc.org.pl. Analizy dostępne są wyłącznie dla Członków PIPC.

Przewodnik dotyczący ESG dla sektora chemicznego

Zrównoważone produkty - tworzenie obiegu zamkniętego i ekoprojektowanie (ang. Eco-Design) produktów (2023)

Realizacja wybranych założeń Gospodarki o Obiegu Zamkniętym na podstawie powiązań surowcowo-produktowych oraz synergii biznesowej wybranych podmiotów przemysłu chemicznego (2022)

Analiza założeń Strategii UE ds. Zrównoważonych Chemikaliów oraz skutków jej oddziaływania, w tym nowych obowiązków oraz kluczowych zagrożeń jakie niesie dla przedsiębiorstw branży chemicznej (2022)

Analiza wpływu zmian w krajowych przepisach prawnych z obszaru gospodarki wodnej na obowiązki i funkcjonowanie przedsiębiorstw branży chemicznej (2022)

Wpływ Europejskiego Zielonego Ładu na przemysł chemiczny w Polsce - regulacyjna mapa drogowa (2022)

Analiza aktualności związanych z rozporządzeniem REACH i CLP oraz działaniami podejmowanymi przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) oraz potencjalnych problemów dla firm branży chemicznej w Polsce (2021)

Wyzwania dla sektora transportu i logistyki w ramach European Green Deal (EGD) (2021)

Analiza w zakresie wprowadzenia w Unii Europejskiej ograniczenia dla tzw. mikroplastików (2021)

Prawo zamówień publicznych – podsumowanie najważniejszych zmian w zakresie zasad udzielania zamówień publicznych w związku z wejściem w życie ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z nowelizacjami (2021)

Strategia ds. tworzyw sztucznych Analiza SWOT (2019)

Zachowania proekologiczne Polaków - Raport z badania (2019)

Analiza wpływu na ważne sektory przemysłu obecnych i planowanych wskaźników zasolenia wód w nowym rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2019)

Opracowanie dotyczące wymagań formalnych oraz praktycznej implementacji w zakresie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód (wskaźniki zasolenia) w wybranych krajach UE (2018)