Zarząd

Dyrekcja

Pion Rzecznictwa i Legislacji

Klaudia Kleps

Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert

Aleksandra Sutryk

Specjalistka

Szymon Domagalski

Radca ds. Regulacji

Pion Projektów i Komunikacji

Marcin Przygudzki

Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji, Senior Ekspert

Marcin Piórkowski

Główny Specjalista

Administracja

Agata Kulińska

Office Manager