Zarząd

Dyrekcja

Pion Rzecznictwa i Legislacji

Klaudia Kleps

Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert

Aleksandra Sutryk

Młodsza Specjalistka

Pion Projektów i Komunikacji

Marcin Przygudzki

Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji

Administracja

Agata Kulińska

Office Manager

Marta Kantarska-Bryła

Asystentka Zarządu