Zarząd PIPC

dr inż. Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu
Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 2003 roku w Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie. W 2001 roku ukończył studia na kierunku technologia chemiczna na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami i Marketingu tejże uczelni. W 2009 roku uzyskał stopień Master of Business Administration (MBA) University of Illinois at Urbana-Champaign w kooperacji z Politechniką Lubelską. Ponadto ukończył m.in. Professional Development Program – Strategic Business Management na Harvard University Extension School oraz Strategies for Sustainability w Stanford Center for Professional Development na Stanford University.

Od czerwca 2013 roku jest Prezesem Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – najważniejszej organizacji reprezentującej polski przemysł chemiczny na forum krajowym i międzynarodowym. Izba jest najsilniejszą organizacją reprezentującą branżę chemiczną liczącą ok. 13 tys. przedsiębiorstw i ponad 343 tys. miejsc pracy, która stanowi prawie 19% udziału w polskim przemyśle.

Jest ekspertem sektora chemicznego z ponad 23-letnim stażem pracy na najwyższych stanowiskach menadżerskich, zarządczych oraz w obszarze naukowo-akademickim. Doświadczenie zawodowe budował m.in. w najważniejszych spółkach sektora chemicznego oraz rafineryjno- petrochemicznego w Polsce i Europie Środkowej (m.in. 2004-2006: ORLEN S.A. – Szef Biura Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji, Hurtu i Logistyki; 2010-2013: Anwil S.A. – Członek Zarządu ds. Strategii i Działalności Operacyjnej; 2012-2013: Chemeko sp. z o.o. – Prezes Zarządu; 2009-2010: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju; 2010: Kemipol sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2005: Orlen Unipetrol a.s. – Teamleader Zespołu R&D w ramach przejęcia holdingu; 2011-2013: Spolana s.r.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej).

Przez kilka lat realizował liczne projekty w doradztwie strategicznym m.in. w DGA S.A., AKJ Capital S.A., Instytucie Studiów Energetycznych sp. z o.o. Związany był także naukowo-dydaktycznie z Politechniką Warszawską i w obszarze naukowo-badawczym z Instytutem Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie.

W przeszłości był także członkiem zarządu organizacji Fertilizers Europe w Brukseli, członkiem Advisory Board w World Refining Association oraz ekspertem Zespołów Parlamentarnych ds. Przemysłu Chemicznego.

Od kilkunastu lat reprezentuje interesy krajowego przemysłu chemicznego w kraju i za granicą oraz zasiada w radach licznych krajowych i międzynarodowych organizacji biznesowych i przemysłowych. Od 2016 roku jest członkiem National Association Board (NAB) w Europejskiej Radzie Przemysłu Chemicznego w Brukseli (CEFIC), gdzie reprezentuje interesy 7 krajów w Klastrze Europy Centralnej (Polski, Słowacji, Węgier, Republiki Czeskiej, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji). Od prawie 10 lat zasiada również w Zarządzie i Komitecie Sterującym Europejskiej Grupy Pracodawców Przemysłu Chemicznego w Brukseli (ECEG).

Jest również członkiem Prezydium Komitetu ds. Chemii w Polskiej Akademii Nauk, a także Prezydium Rady i Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej w Krajowej Izbie Gospodarczej, Rady Koordynacyjnej ds. Gospodarki Wodorowej przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Ponadto zasiada w Radach Instytutów Sieci Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie oraz Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

Członek rad nadzorczych przedsiębiorstw w kraju i zagranicą, w tym m.in. członek rady nadzorczej ORLEN S.A. Ponadto członek rad gospodarczych polskich uczelni technicznych, rad programowych, naukowych i stowarzyszeń branżowych, m.in. wieloletni członek American Chemical Society. Współtwórca patentów związanych z chemią przemysłową, autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz wystąpień konferencyjnych.