Bezpieczne chemikalia

 Bezpieczne chemikalia

W październiku Komisja Europejska opublikowała Strategię UE w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Celem tego dokumentu jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz osiągnięcie zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska, zawartego w Europejskim Zielonym Ładzie. Nowa strategia niesie ze sobą wiele wyzwań dla sektora chemicznego i jest szeroko komentowana w całej Europie. Do treści Strategii będziemy odnosić się już dzisiaj, podczas TECHCO Forum, organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC).

Nowa inicjatywa Komisji Europejskiej jest ważna dla całego sektora chemicznego. Strategia UE w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju ma docelowo zwiększyć ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska przed niebezpiecznymi substancjami. Wprowadza m.in zakaz stosowania najbardziej szkodliwych chemikaliów w takich artykułach jak zabawki, kosmetyki czy ubrania, z wyjątkiem, gdy jest to niezbędne dla społeczeństwa. Nowa strategia UE jest zupełnie nowym dokumentem, a warto dodać, że istniejące regulacje dotyczące chemikaliów w Unii Europejskiej składają się z ponad 40 aktów prawnych, obejmujących cały łańcuch wartości i pełen cykl życia chemikaliów. Niezbędna wydaje się więc harmonizacja porządku prawnego, co najlepiej posłuży realizacji celów unijnych. W celu sprawnego funkcjonowania gospodarki należy unikać tworzenia dużej liczby regulacji, a dążyć do ujednolicenia i doprecyzowania istniejących aktów prawnych.

– Polska Izba Przemysłu Chemicznego docenia nową inicjatywę Komisji Europejskiej, której celem jest zapewnienie bardziej bezpiecznego i zrównoważonego stosowania wszystkich chemikaliów. Należy podkreślić jednak, iż konieczna jest harmonizacja istniejącego już porządku prawnego, co lepiej posłuży realizacji celów unijnych, niż tworzenie kolejnych aktów prawnych. Pozytywnym aspektem Strategii jest na pewno stworzenie unijnej wyszukiwarki przepisów dotyczących substancji chemicznych (EUCLEF) jako usługi internetowej, która umożliwi przedsiębiorstwom uzyskanie informacji na temat sposobu, w jaki ich substancje są regulowane w UE i jakie mają oni obowiązki prawne – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC.

Recykling chemiczny szansą dla sektora chemicznego

Zdaniem PIPC nowa strategia w większym zakresie powinna wspierać recykling chemiczny, który może stać się skutecznym sposobem realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu i Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Dzięki jego zastosowaniu znacznie ograniczy się także składowanie odpadów na wysypiskach. Przeszkodą dla wykorzystania recyklingu chemicznego jest jednak różnorodny skład odpadów z tworzyw sztucznych, które mogą stwarzać ryzyko obecności lub powstawania substancji szczególnie niebezpiecznych (SVHC) w przypadku ich przetwarzania lub poddawania rozkładowi termicznemu. W związku z tym, odpowiednie oznakowanie obecności substancji SVHC powinno być obowiązkowe, zwłaszcza dla recyklatów. Konieczne wydaje się także stworzenie platformy dialogu pomiędzy uczestnikami łańcucha produktowego a firmami zajmującymi się recyklingiem chemicznym, tak aby możliwe było dostosowanie technologii produkcji tworzyw sztucznych i finalnych wyrobów do wymogów zrównoważonego recyklingu chemicznego.

Docenić należy fakt, że procedury udzielania zezwoleń w ramach REACH uwzględniają wiele czynników, powinny jednak one dotyczyć także producentów spoza UE w takim samym stopniu, jak firm europejskich. Nowa strategia powinna zatem koncentrować się na stworzeniu równych szans dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Ponadto przedsiębiorstwa chemiczne w UE produkujące substancje chemiczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i w oparciu o restrykcyjne wymogi regulacyjne, powinny być wspierane i promowane przez UE na rynkach państw trzecich.

Wiele aspektów bezpieczeństwa

W zakresie bezpieczeństwa w przemyśle w ostatnim czasie bardzo dużo się dzieje w Polsce i w Europie. Temat ten stał się szczególnie ważny w związku z pandemią COVID-19, dlatego Polska Izba Przemysłu Chemicznego zdecydowała, aby w programie jej najnowszego wydarzenia – TECHCO Forum, znalazły się kwestie związane z Programem „Bezpieczna Chemia”. Agenda wydarzenia jest bardzo kompleksowa i wielowymiarowa, oprócz obszernego bloku dotyczącego zagadnień środowiskowych, zawiera także ciekawe części związane z bezpieczeństwem i rozwiązaniami Przemysłu 4.0.

W ramach Bezpiecznej Chemii skupimy się na bezpieczeństwie produktowym i procesowym, jak również na aspektach związanych z transportem i logistyką. Mając na uwadze toczące się procesy klasyfikacyjne substancji i mieszanin chemicznych oraz opublikowanie przez KE Strategii UE w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju porozmawiamy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii nt. wyzwań, obowiązków i aktywności branży chemicznej. Nie umkną naszej uwadze również niezwykle istotne aspekty związane z bezpieczeństwem procesowym i ochroną pracowników, jak również z transportem substancji niebezpiecznych – mówi dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Pion Rzecznictwa i Legislacji w PIPC.

TECHCO Forum już 2-3 grudnia 2020 r.

Temat bezpieczeństwa w wielu aspektach będzie poruszany w ramach TECHCO Forum, które odbędzie się w formule online już w dniach 2-3 grudnia br. W trakcie nowego wydarzenia zaprezentowane zostaną najważniejsze, aktualne tematy, które są istotne nie tylko dla sektora chemicznego. Nowa inicjatywa PIPC będzie stanowić płaszczyznę dyskusji, prezentacji, opisów case studies i propozycji nowych rozwiązań dla całego polskiego przemysłu. Partnerem strategicznym TECHCO Forum jest Grupa Azoty S.A., Partnerami Głównymi firmy: ABB, Dräger Polska Sp. z o.o. i Fluor S.A., Partnerami: Kancelaria CMS i Program „Odpowiedzialność i Troska”. Partnerami Strategicznymi Programu Bezpieczna Chemia są: Dräger Polska Sp. z o.o., Grupa Azoty S.A., Grupa LOTOS S.A., PKN ORLEN S.A., Partnerem Głównym: ANWIL S.A. Partnerem Strategicznym Projektu Chemia 4.0 jest: Grupa Azoty S.A., Partnerem Głównym: Honeywell Sp. z o.o.

Udział w TECHCO Forum jest bezpłatny. Rejestracja: www.techco.pipc.org.pl.

Posty pokrewne