Informacje dla uczelni

Zapraszamy uczelnie wyższe do udziału w Programie ChemHR, w którym wspieramy współpracę na linii uczelnia-przemysł chemiczny.

Program ChemHR daje możliwość zaangażowania uczelni w praktyczny rozwój zawodowy studentów z najlepszych polskich uczelni technicznych. ChemHR to m.in. cykl seminariów o tematyce związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw sektora chemicznego. Seminaria są prowadzone m.in. przez wytypowanych przedstawicieli spółek branży chemicznej. Głównym celem seminariów jest przybliżenie praktycznych aspektów pracy w przemyśle chemicznym, a także związanych z nim tzw. funkcji wsparcia, obejmujących m.in. transport i dystrybucję, produkcję, handel chemikaliami, a także zakup podstawowych surowców produkcyjnych, energetykę, BHP i bezpieczeństwo procesowe oraz ochronę środowiska, innowacyjność i społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).

Udział w seminariach przemysłowych pozwala na poznanie realiów pracy w przedsiębiorstwach sektora chemicznego w Polsce w praktycznym zakresie, a także umożliwia nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą. Program ChemHR umożliwia przedstawienie oferty praktyk studenckich i realizacji prac dyplomowych w zakresie zagadnień związanych z działalnością zaangażowanych przedsiębiorstw. W ramach Programu przewidywany jest konkurs na najlepsze prace dyplomowe.

Udział w Programie jest bezpłatny. Uczelnie uczestniczące w ChemHR otrzymują tytuł Partnera Naukowego.

Partnerami Programu ChemHR są jedne z najważniejszych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w Polsce.

Zainteresowane programem wydziały prosimy o kontakt z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego.