CIECH – Bezpieczeństwo filarem transformacji nowoczesnej grupy chemicznej

 CIECH – Bezpieczeństwo filarem transformacji nowoczesnej grupy chemicznej

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna, wiodący polski inwestor na rynkach zagranicznych i eksporter, zatrudniający ponad 3 tysiące osób w całej UE. W ogłoszonej strategii biznesowej Grupy na lata 2022–2024, najwyższy priorytet nadano obszarowi bezpieczeństwa. Zachęcamy do przeczytania artykułu dotyczącego zarządzania bezpieczeństwem pracy w Grupie CIECH, który został opublikowany w ostatnim numerze Biuletynu Bezpieczna Chemia (nr 1/2023 r.), wydawanym przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Poniżej przedstawiamy jego fragmenty.

Bezpieczeństwo filarem transformacji w ramach strategii Grupy CIECH

Dzięki produktom CIECH powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki. W ramach strategii Grupy CIECH na lata 2022–2024, prowadzone są długofalowe działania na rzecz ciągłego doskonalenia obszaru zarządzania bezpieczeństwem pracy. Należą do nich m.in.:

  • wyznaczanie i realizacja planów poprawy BHP na poziomie poszczególnych obszarów biznesowych Grupy CIECH,
  • wyznaczanie i realizacja planów poprawy BHP dla poszczególnych spółek grupy kapitałowej,
  • monitorowanie kluczowych wskaźników bezpieczeństwa spółek i Grupy CIECH,
  • realizacja inicjatyw na rzecz poprawy kultury bezpieczeństwa pracy pracowników i podwykonawców.

Kompleksowe podejście do zarządzania obszarem bezpieczeństwa

Celem Grupy jest obniżenie liczby wypadków z obszaru Health & Safety o 30 proc. do 2024 roku, a obszar bezpieczeństwa został objęty najwyższym priorytetem działań zarządów poszczególnych spółek wchodzących w skład chemicznej Grupy. CIECH tworzy dla swoich pracowników bezpieczne warunki pracy. Grupa realizuje zobowiązanie „Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze”. W 2021 roku zainaugurowała program „Bezpieczny CIECH”, który skupia się na propagowaniu 10 zasad bezpiecznej pracy w Grupie CIECH.

Ważnym elementem komunikacji programu „Bezpieczny CIECH” są zwracające uwagę nalepki z pełnymi refleksji hasłami promującymi bezpieczeństwo. Inne inicjatywy podjęte w ramach programu „Bezpieczny CIECH” to:

„Bezpieczne spotkania” polegające na wprowadzonym w Grupie zwyczaju rozpoczynania spotkań od objaśnienia kwestii bezpieczeństwa za pośrednictwem celowo opracowanych „slajdów bezpieczeństwa” skupionych na każdym obszarze biznesowym oraz każdej spółce Grupy.

Szkolenia w ramach Programu LIDER, wspierające osoby kierujące pracownikami pod kątem kompetencji managerskich – zorientowane na obowiązki osób kierujących pracownikami w obszarze BHP. Szkolenia prowadzone są przez inspektora pracy (PIP).

Szkolenia z cyklu „Widzisz? Reaguj!”, składające się z części teoretyczno-warsztatowej, prowadzonej na sali szkoleniowej oraz drugiej – praktycznej, która odbywa się w obszarach operacyjnych i polega na przeprowadzeniu rozmowy z pracownikiem o zasadach bezpieczeństwa pracy.

Szkolenia wszystkich pracowników Grupy z praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy, w celu odnowienia wiedzy dotyczącej m.in. algorytmu BLS, zasad działania i wykorzystania defibrylatora AED.

SafetyBoard, aplikacja PowerBI, zbierająca dane z obszaru Health & Safety w postaci przystępnie opracowanych wykresów i tabel, prezentujących wskaźniki bezpieczeństwa dla Grupy, poszczególnych obszarów biznesowych czy spółek.

W spółkach produkcyjnych pojawiły się tablice, na których prezentowana jest liczba dni bez wypadku. Stanowią one element, który przypomina i motywuje nas do tworzenia i utrzymywania bezpiecznego miejsca pracy, na które każdy z nas ma realny wpływ.

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem dostępnym w ostatnim numerze Biuletynu Bezpieczna Chemia (nr 1/2023 r.).

Biuletyn Bezpieczna Chemia to część realizacji Programu Bezpieczna Chemia – jedynego w Polsce projektu poświęconego kwestiom szeroko rozumianego bezpieczeństwa skierowanego do przedsiębiorstw sektora chemicznego, który realizuje Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Celem działań prowadzonych w ramach Programu jest zwiększenie świadomości znaczenia bezpieczeństwa pracy w firmach członkowskich PIPC oraz promowanie najwyższych standardów działań w obszarze bezpieczeństwa w całym przemyśle chemicznym.

CIECH S.A. jest Partnerem Głównym Programu Bezpieczna Chemia.

Posty pokrewne