Clariter Poland Sp. z o.o. nowym Członkiem PIPC!

 Clariter Poland Sp. z o.o. nowym Członkiem PIPC!

CLARITER to innowacyjna technologia recyklingu chemicznego, oparta na polskiej opatentowanej myśli naukowej, gdzie wsadem w procesie produkcyjnym są odpady z tworzyw sztucznych, a uzyskuje się użyteczne produkty węglowodorowe o wyjątkowo wysokiej jakości z grupy rozpuszczalników, olejów oraz wosków. Technologia ta stanowi idealny przykład wdrożenia idei „Gospodarki w Obiegu Zamkniętym”, jako dodatkowe rozwiązanie dla tworzyw sztucznych pomiędzy recyklingiem mechanicznym a odzyskiem energii.

Posty pokrewne