Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Podsumowanie drugiej w 2023 r. Debaty Kampanii Polska Chemia

 Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Podsumowanie drugiej w 2023 r. Debaty Kampanii Polska Chemia

„Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Jak Polska Chemia ma utrzymać miejsca pracy, sprostać unijnym celom i nie przegrać z konkurencją?” pod takim hasłem, 30 maja br., odbyła się druga w tym roku Debata Kampanii Polska Chemia, zorganizowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC). Spotkanie odbyło się w Parlamencie Europejskim w Brukseli, na zaproszenie Posłów do Parlamentu Europejskiego, Adama Jarubasa oraz Grzegorza Tobiszowskiego. Obecni eksperci rozmawiali o roli przemysłu chemicznego i jego znaczeniu w gospodarce, a także analizowali wpływ aktualnych planów klimatyczno-energetycznych UE na przemysł chemiczny w Polsce.

Debata odbyła się w formule roboczego lunchu, który otworzyli Adam Jarubas oraz Grzegorz Tobiszowski, Posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz Michalina Michniewicz, Dyrektorka Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. W debacie wzięli udział Posłowie do Parlamentu Europejskiego, ich przedstawiciele oraz przedstawiciele podmiotów członkowskich Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Cieszy mnie możliwość spotkania się z Państwem, przedstawicielami potężnej i złożonej branży, reprezentującymi polski przemysł chemiczny. Długie dziesięciolecia przemysłu opartego na węglu sprawiły, że Polska Chemia nadal wymaga wieloletnich inwestycji i ogromnych środków finansowych, aby przeprowadzić proces transformacji zgodnie z unijnymi wymaganiami. W tym kontekście niezbędne jest kilka elementów, a jednym z nich jest wsparcie ze strony Unii Europejskiej poprzez różne rozwiązania stymulujące rozwój i wspierające osiągnięcie ambitnych celów dekarbonizacji. Jednocześnie chciałbym podkreślić, jak ważna jest świadomość, że dekarbonizacja przemysłu nie oznacza deindustrializacji Europy. Naszym celem jest osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, który uwzględnia zarówno aspekty ekologiczne, jak i gospodarcze. Kontynuujmy ten partnerski dialog, który pozwoli nam osiągnąć wspólne cele – powiedział Poseł Adam Jarubas podczas swojego wystąpienia.

W drugim z wystąpień otwierających, Poseł Grzegorz Tobiszowski podkreślił, że przemysł chemiczny to strategiczny i niezbędny dla całej narodowej gospodarki sektor, który stanowi niemal 20%całej krajowej produkcji przemysłowej. Ponadto, zwrócił uwagę, że branża chemiczna tworzy ponad 340 tysięcy miejsc pracy w ponad 13 tysiącach przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych i fabryk rozlokowanych na terenie całej Polski. – Każda gospodarka w kraju członkowskim Unii Europejskiej wymaga indywidualnego podejścia, zwłaszcza w obecnej trudnej sytuacji rynkowej. Cele unijne muszą zostać urealnione i poddane weryfikacji, jeśli mamy nie przegrać wyścigu o konkurencyjność zarówno z europejskimi sąsiadami, jak i resztą świata. W drodze do osiągnięcia unijnych celów dotyczących klimatu i środowiska musimy znaleźć wyważone rozwiązania – przekonywał Poseł Tobiszowski.

Następnie głos zabrała Michalina Michniewicz, Dyrektorka Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, w swoim wystąpieniu pt. „Sytuacja branży chemicznej w Polsce – gdzie jesteśmy i co nam grozi?” podkreśliła, że cele środowiskowe, które postawił przed nami Europejski Zielony Ład, będą dla Polskiej Chemii dużym wyzwaniem – są one bardzo wymagające, ale osiągalne. Zaznaczyła jednak, że otwartym pozostaje pytanie o to, jakim kosztem, zarówno osobowym, jak i ludzkim oraz jakimi metodami i w jakim czasie, jest to możliwe. Wskazała również, że w przypadku przemysłu chemicznego, ważne są nie tylko same cele, lecz także ścieżka dojścia do nich. – Musimy myśleć i rozmawiać o polskim przemyśle chemicznym i jego przyszłości, nie w perspektywie trzech czy pięciu lat, ale w perspektywie co najmniej 10, 15, czy nawet 25. Jeśli Polska Chemia ma nadal w tak istotnym stopniu budować krajową gospodarkę, dawać tyle tysięcy miejsc pracy, to budowanie tej przyszłości musi zacząć się już dziś. Nie możemy czekać do ostatniej chwili na rozmowy z administracją krajową i unijną. Mamy świadomość, że tylko wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie dojść do neutralności klimatycznej. – mówiła, podkreślając jednocześnie, że przemysł chemiczny potrzebuje partnerskiego dialogu i racjonalnego prawa, które pozwolą na przejście przez zieloną transformację, bez szkody dla branży i ochronią ją przed największym konkurentem, jakiego w tym momencie ma – krajami azjatyckimi.

Biorąc pod uwagę wielkość i strategiczne znaczenie przemysłu chemicznego, znajduje się on dziś w centrum Europejskiego Zielonego Ładu. Do 2050 roku będzie musiał nie tylko zmienić sposób produkcji, lecz także to, co produkuje.

O założeniach  Transition Pathway dla sektora chemicznego, jednego z kluczowych dla branży dokumentów opowiadała Klaudia Kleps, Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert w PIPC. – Przemysł chemiczny jest sektorem najbardziej doregulowanym, mówimy tutaj o regulacjach prawnych, nie tylko stricte dotyczących przemysłu i kwestii środowiskowych, lecz także tych związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, cyfryzacją czy regulacjami gospodarczymi. Europejska chemia od lat podejmuje działania, które wpisują się w unijne, ambitne cele. Mimo to, cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku wraz z celami pośrednimi wymaga od przemysłu, w tym od branży chemicznej dalszej, głębokiej transformacji. Pandemia COVID-19 wpłynęła jednak na tempo i skalę tej transformacji. W związku z tym strategię zaktualizowano, a jednym z zaproponowanych narzędzi było opracowanie ścieżek transformacji, które mają zwiększyć i niejako również uporządkować wiedzę na temat skali, warunków i koniecznych kolejnych działań, których wymaga zielona i cyfrowa transformacja. Dokument ścieżki transformacji dla branży chemicznej obejmuje działania i warunki niezbędne do osiągnięcia transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zwiększenia odporności przemysłu chemicznego, zwłaszcza w kontekście agresji Rosji na Ukrainę. W praktyce stanowi konkretny plan działania, który łączy wszystkie elementy dotychczas znanego programu legislacyjnego UE. Plan oparty jest na podejściu blokowym – każdy blok, obszar odzwierciedla kluczowy element transformacji – mówiła Klaudia Kleps.

Piotr Sabat, Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN ORLEN, będącego Partnerem Strategicznym Kampanii Polska Chemia, opowiadał o szukaniu racjonalnych rozwiązań i realizowanych przez PKN ORLEN inwestycjach, będących odpowiedzią na zieloną europejską agendę. Zaapelował też o silne wsparcie regulacyjne, bo tylko to jest w stanie zapewnić konkurencyjność Polski. Zapewnił też, że PKN ORLEN, jak i cały biznes, chce industrializować Polską Chemię i chce to robić dla kolejnych pokoleń.

Dalszy ciąg II Debaty w ramach Kampanii Polska Chemia przebiegał w formule rozmów “round table” z udziałem firm członkowskich Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Europarlamentarzystów oraz ich przedstawicieli. Obecni podczas debaty goście, dyskutowali na temat poruszonych w wystąpieniach problemów i wyzwań, szczególnie o tym, jak – zwłaszcza w świetle „Ścieżki transformacji przemysłu chemicznego”, opublikowanej przez Komisję Europejską w styczniu br. – mamy być zrównoważonym gospodarczo, środowiskowo i społecznie przemysłem, a jednocześnie nie przegrać z poza unijnymi konkurentami i utrzymać miejsca pracy.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, ekspercka organizacja branżowa, zaprasza na kolejne wydarzenia!

Już 13 czerwca w Lubelskim Centrum Konferencyjnym rozpoczynamy dwudniowy, X Kongres Polska Chemia – najważniejsze, coroczne wydarzenie sektora chemicznego! Pod hasłem Rozwój – Zrównoważoność – Przyszłość odbędą się debaty, prelekcje, panele dyskusyjne, których tematy dotyczyć będą najważniejszych trendów i wyzwań stojących przed branżą chemiczną w Polsce i na świecie.  Nie zabraknie także stoisk wystawców. W tym roku mamy szczególny, dodatkowy powód do świętowania, ponieważ podczas Kongresu Polska Chemia będziemy obchodzić 35-lecie istnienia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Rejestracja jeszcze trwa! Zapraszamy

Kampania Polska Chemia

Kampania „Polska Chemia” to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i jedyne tego typu przedsięwzięcie promujące tak istotny dla polskiej gospodarki sektor przemysłu. Głównym celem Kampanii „Polska Chemia” jest umocnienie wizerunku branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

Partner Strategiczny Kampanii Polska Chemia w 2023 r.: PKN ORLEN S.A., PKO Bank Polski S.A.

Partner Główny Kampanii Polska Chemia w 2023 r.: ANWIL S.A.

Posty pokrewne