73

Instytut Organizacji INORG Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum)

Contact Information

Reprezentant
Prezes Zarządu - Lech Winiowski
Adres
Prymasa S. Wyszyńskiego 11 44-100 Gliwice
Numer telefonu
Strona internetowa

Section