83

WTS Rzecznicy Patentowi – Witek, Śnieżko i Partnerzy

Contact Information

Reprezentant
Rzecznik Patentowy - mgr inż. Anna Rożkowicz
Adres
aleja Jana Chrystiana Szucha 16/lok 16, 00-582 Warszawa, Polska
Numer telefonu
Strona internetowa

Section