Dr Inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC, członkiem Kapituły Programu „Razem dla Planety” 

 Dr Inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC, członkiem Kapituły Programu „Razem dla Planety” 

Dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, znalazł się w Kapitule Programu realizowanego przez BASF Polska pt. „Razem dla Planety”. To pierwsza edycja inicjatywy, która ma na celu promocję dobrych praktyk i rozwiązań realizowanych przez klientów firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju.  

Kapituła Programu – zróżnicowane grono ekspertów 

Dr Inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC, znalazł się w gronie ekspertów, przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony klimatu oraz specjalistów z zakresu zrównoważonego rozwoju, którzy poddadzą merytorycznej ocenie wszystkie nadesłane do Programu zgłoszenia. Następnie wybiorą po 3 laureatów w każdej z czterech przewidzianych przez organizatora kategorii. W składzie Kapituły znaleźli się także: prof. dr hab. Joanna Kulczycka z AGH, prof. dr hab. Bolesława Roka z Akademii im. L. Koźmińskiego, Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna, UNEP GRID, Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy, UNGC, Małgorzata Greszta, Partnerka Zarządzająca CSR Consulting, specjalistka w zakresie zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030. BASF Polska, organizatora Programu reprezentuje Katarzyna Byczkowska, Dyrektor Zarządzająca oraz Agnieszka Łyczak-Szymczyk, Menedżerka ds. Zrównoważonego Rozwoju.  

„Razem dla Planety” – innowacyjny program z zapowiedzią kontynuacji  

„Razem dla Planety” to program, który właśnie wystartował. Pierwsza odsłona jest przeznaczona dla klientów firmy, ale BASF Polska już zapowiada, że w kolejnych latach chce rozszerzyć formułę i do udziału zaprosić także dostawców i partnerów biznesowych.  

Poprzez realizację Programu BASF Polska chce zachęcić swoich klientów do działań na rzecz ochrony klimatu, a także do zaprezentowania ich szerszemu gronu odbiorców. Udział w projekcie to także szansa na wymianę doświadczeń i wzajemną inspirację w gronie odpowiedzialnych firm, którym zależy właśnie na zrównoważonej przyszłości. Firmy mogą zgłaszać się w czterech kategoriach: „Lider zrównoważonego rozwoju MŚP”, „Mistrz Obiegu Zamkniętego”, Innowator Roku oraz Promotor Net-Zero. 

Zgłoszenia do Programu odbywają się w formule online. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy: www.razemdlaplanety.eu. 

Posty pokrewne