dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC, przed XI Kongresem Polska Chemia

 dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC, przed XI Kongresem Polska Chemia

Aktualna sytuacja geopolityczna ma bezpośredni wpływ na branżę chemiczną, szczególnie w Europie. Mamy trwającą drugi rok wojnę w Ukrainie, ekonomiczną dominację Chin, recesję w branży chemicznej, potężne spowolnienie w UE. Ponadto inne regiony świata, przeganiają nas w wyścigu konkurencyjności gospodarek, a my jesteśmy skoncentrowani głównie na spełnianiu zielonych celów unijnej administracji. Dużo trudnych tematów, które trzeba rozwiązać w tym samym czasie. Jestem przekonany, że nadchodząca kadencja Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłości sektora chemicznego, zwłaszcza w kontekście adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych, regulacyjnych i środowiskowych – mówi przed XI Kongresem Polska Chemia, dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Kluczowe kwestie, na które oddziałuje geopolityka, to dzisiaj bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe przemysłu. Kolejną jest ochrona naszego wspólnotowego rynku. To będą zresztą jedne z ważniejszych tematów poruszanych podczas najbliższego Kongresu Polska Chemia.

Europa musi stać się niekwestionowanym liderem w dziedzinie zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań chemicznych, które odpowiadają na globalne wyzwania klimatyczne i środowiskowe. Równie ważne jest, aby nowe regulacje i polityki UE sprzyjały konkurencyjności przemysłu chemicznego, jednocześnie zapewniając wysoki poziom dbałości o środowisko naturalne. Jestem przekonany, że dyskusje na Kongresie będą skoncentrowane na znalezieniu równowagi między tymi celami, co jest kluczowe dla przyszłości naszej branży – nakreśla Prezes Zarządu PIPC.

Kongres Polska Chemia to najważniejsze wydarzeń branży chemicznej w Polsce, a także doskonała okazja do wymiany doświadczeń, prezentacji innowacyjnych pomysłów oraz strategii dla branży chemicznej. Oprócz zagadnień ogólnych, proponowane sesje tematyczne bazują na aktualnej problematyce stanowiącej przedmiot prac Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i działających przy niej Komisji PIPC.

6-7 czerwca 2024 r. w Hotelu Airport Okęcie Warszawa odbywa się XI edycja Kongresu Polska Chemia. Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Posty pokrewne