ABC SPORÓW ŚRODOWISKOWYCH – JAK SIĘ DO NICH PRZYGOTOWAĆ? POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE I SĄDOWOADMINISTRACYJNE

Kancelaria CMS zaprasza na Webinar, który odbędzie się w czwartek, 15 lipca w godz. 11.00-12.00.

Presja regulacyjna związana z ochroną środowiska drastycznie wzrosła w ostatnich latach. Organy Inspekcji Ochrony Środowiska tylko w roku 2019 przeprowadziły 47 169 kontroli i stwierdziły 6 790 naruszeń. Liczby te zwiększyły się o ponad 20% rok do roku. Wzrasta też liczba obowiązków przedsiębiorców i związanych z nimi sankcji.

Podczas trzeciego webinarium z cyklu "ABC sporów środowiskowych" eksperci z praktyki prawa ochrony środowiska oraz zespołu postępowań spornych będą kontynuować rozmowę o ryzykach gospodarczych związanych ze sporami środowiskowymi. Tym razem zostanie przedstawiona problematyka z perspektywy postępowań administracyjnych i sądowoadministracyjnych. 

W ramach spotkania, które odbędzie się 15 lipca o godz. 11:00, poruszone zostaną następujące zagadnienia.:

  • jakie sankcje administracyjne mogą być nałożone na przedsiębiorców i co można z nimi zrobić?
  • czy mogę przenieść odpowiedzialność na inny podmiot?
  • czy mogę wstrzymać wykonanie kary pieniężnej lub rozłożyć na raty jej płatność? 
  • w jakich przypadkach może dojść do wstrzymania działalności instalacji?
  • co może zrobić inspekcja ochrony środowiska w czasie kontroli, a co nie jest dopuszczalne?
  • jak poradzić sobie z protokołem z kontroli oraz zarządzeniem pokontrolnym?
  • jak unikać najczęstszych błędów w postępowaniach administracyjnych?
  • jaką strategię przyjąć na etapie skargi do sądu administracyjnego?

W przypadku zainteresowania udziałem, uprzejmie prosimy o kontakt z Marią Pawłowską maria.pawlowska@cms-cmno.com

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

lip 15 2021
Zakończone!

Czas

08:00 - 18:00
Kategoria