KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTWO A ŚRODOWISKO

Konferencja Przedsiębiorstwo a Środowisko odbędzie się w dniach 9 - 10 stycznia 2019 w Holiday Inn przy ulicy Telimeny 1 w Józefowie (05-420).

Konferencja Przedsiębiorstwo a Środowisko jest wydarzeniem dla przedsiębiorców służącym wymianie doświadczeń i dobrych praktyk. Organizatorem jest PROZON Fundacja Ochrony Klimatu.

Dwie poprzednie edycje wydarzenia okazały się sukcesem.  W sumie w wydarzeniach wzięło udział ponad 200 osób.

W panelach goszczono ekspertów z Ministerstwa Ochrony Środowiska, Instytutu Chemii Przemysłowej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz przedstawicieli firm m.in. związanych z branżą chłodniczą i klimatyzacyjną.

W obecnym roku, podążając za potrzebami słuchaczy, rozszerzono formułę wydarzenia i po raz pierwszy odbędzie się ono w systemie dwudniowym. Program wydarzenia został skonstruowany tak, aby odpowiadał nie tylko na potrzeby branży chłodniczej, z którą najściślej współpracuje PROZON, ale również przedsiębiorców innych branż.

Tematyka paneli:

• Gospodarka o obiegu zamkniętym - PIPC

• Obowiązki sprawozdawcze firmy w zakresie ochrony środowiska - ATMOTERM

• Centralny Rejestr Operatorów - IChP

• Najczęściej spotykane nieprawidłowości podczas kontroli WIOŚ

• Jak i dlaczego budować świadomość ekologiczną w firmie - PROZON

• Obowiązki operatorów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych – MŚ

W tej edycji konferencji stawia się na praktykę i wymianę doświadczeń:

• panele dyskusyjne ze specjalistami
• dzielenie doświadczeń i wskazówki praktyków branżowych
• warsztaty umiejętności praktycznych
• Lunch z Ekspertem

to tylko niektóre z propozycji tworzących przestrzeń do rozmowy, zadawania pytań i zdobycia wiedzy praktycznej.

Organizator gwarantuje:

  • 2 dni merytorycznych wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez profesjonalistów,
  • 12 prelegentów, wśród nich m.in. przedstawicieli MŚ, WIOŚ, PIPC
  • ważne i aktualne tematy dla przedsiębiorców różnych branż
  • możliwość zadawania pytań prelegentom w aplikacji Slido
  • zróżnicowane pakiety cenowe (opcja noclegu lub bez)
  • zorganizowany transport na miejsce wydarzenia
  • komplet materiałów szkoleniowych

Data i miejsce wydarzenia: 09-10.01.2019, Holiday Inn, Telimeny 1, 05-420 Józefów

Szczegółowe informacje oraz rejestracja online: www.przedsiebiorstwoasrodowisko.pl

Członkom PIPC przysługuje 10% zniżka na udział w Wydarzeniu.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest Patronem Honorowym Wydarzenia.

Przedsiębiorstwo a Środowisko

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Organizator

Fundacja Ochrony Klimatu PROZON

Data

sty 09 - 10 2019
Zakończone!

Czas

08:00 - 18:00

Lokalizacja

Józefów (05-420
Józefów (05-420
Kategoria