Ocena zgodności produktów nawozowych UE w świetle  obowiązków wynikających z polityk zrównoważonego rozwoju

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. serdecznie zaprasza producentów, importerów, dystrybutorów produktów nawozowych UE na Konferencję pt.: Ocena zgodności produktów nawozowych UE w świetle  obowiązków wynikających z polityk zrównoważonego rozwoju organizowaną 26 września 2023 r. w Warszawie.

Podczas Konferencji omówione zostaną zagadnienia związane z:

  • Rozporządzeniem (UE) 2019/1009 dotyczącym oceny zgodności produktów nawozowych oraz
  • Dyrektywą CSRD dotyczącą sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju,

Prelegentami będą przedstawiciele:

  • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
  • Instytutu Ochrony Środowiska,
  • Krajowej Administracji Skarbowej,
  • Stowarzyszenia ESG oraz
  • pracownicy i współpracownicy PCBC

Szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie https://rejestracja.pcbc.gov.pl. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest patronem honorowym wydarzenia.

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Organizator

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Data

wrz 26 2023
Zakończone!

Lokalizacja

Warszawa