OGÓLNOPOLSKI SZCZYT ENERGETYCZNY OSE GDAŃSK 2019

VII edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE GDAŃSK 2019 tradycyjnie odbędzie się w Gdańsku w dniach 8-9 kwietnia 2019 r. w Europejskim Centrum Solidarności.

Tematem przewodnim spotkania będzie:

ENERGETYKA DLA GOSPODARKI – GOSPODARKA DLA ENERGETYKI

Intencją organizatorów OSE Gdańsk 2019 jest ponowne zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki celem przeprowadzenia dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE. Rozwój i innowacyjność jako niekwestionowane elementy budowy przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu energetycznego, chemicznego i infrastruktury nadal będą towarzyszyć przewidzianym debatom w celu wyłonienia laureata nagrody Fale Innowacji. Na zakończenie pierwszego dnia obrad tradycyjnie odbędzie się uroczysta Gala podczas której już po raz piąty zostaną wręczone Statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki 2019”.

Podczas najbliższej edycji Szczytu wśród poruszanych zagadnień odniesiemy się do reorganizacji polskiego rynku energii jako konsekwencji polityki surowcowej Państwa. Rewitalizacja narodowego potencjału gospodarczego jest priorytetem polityki Rządu oraz poszczególnych resortów, a tym samym tematem zapewniającym niezwykle ciekawą i inspirującą dyskusję. Uniezależnienie gospodarcze i energetyczne, pewność zaopatrzenia w surowce, stabilność relacji międzynarodowych to tematy przewodnie, które zostaną poruszone w poszczególnych panelach.

W tym roku po raz trzeci w ramach Szczytu odbędzie się “Laboratorium innowacyjnośći” w którym zaproszeni goście: przedstawiciele biznesu, nauki i eksperci przedstawią krótkie prezentacje na temat innowacyjnych rozwiązań w przemyśle.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest Patronem Honorowym Wydarzenia.Szczegóły

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Organizator

Europejskie Centrum Biznesu

Data

kwi 08 - 09 2019
Zakończone!

Czas

08:00 - 18:00

Lokalizacja

Gdańsk
Gdańsk
Kategoria