“OTWARCIE SEZONU” Z PRAKTYKĄ PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA W CMS

29 września odbędzie się webinarium organizowane przez kancelarię CMS, w którym Agnieszka Skorupińska, Partner i Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, Wojciech Szopiński, Klaudia Cholewa oraz Marta Tarkowska, prawnicy z Praktyki Prawa Ochrony Środowiska, przeanalizują najaktualniejsze zmiany w prawie ochrony środowiska.

Podczas wydarzenia poruszone zostaną następujące tematy:

  • zmiany w uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz inne zmiany w procesie inwestycyjnym związane z ochroną środowiska,
  • nowelizacje przepisów odpadowych, w tym implementujące GOZROP i Plastics Ban,
  • Green Deal, w tym Fit for 55,
  • zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS),
  • rozwój regulacji dotyczących ESG.

W trakcie webinarium przewidziany jest czas na sesję pytań i odpowiedzi.

Na koniec spotkania zostanie przeprowadzona krótka ankieta. Na jej podstawie wyłoniony będzie kluczowy temat, który w szczegółach zostanie omówimy w czasie drugiego webinarium w dniu 20 października 2021 roku.

Termin: 29 września 2021 roku (środa)
Godzina: 9:30-11:00
Platforma: Microsoft Teams
Rejestracja pod adresem: maria.pawlowska@cms-cmno.com

Zapraszamy serdecznie do udziału!

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

wrz 29 2021
Zakończone!

Czas

08:00 - 18:00