WEBINAR KANCELARII CMS: W 60 MINUT DOOKOŁA IP

Ubiegły oraz obecny rok dostarczają osobom zajmującym się ochroną własności intelektualnej niemałej porcji nowych regulacji oraz orzecznictwa mającego doniosłe znaczenie dla praktyki.

Zmiany w prawie własności przemysłowej

W 2019 oraz w 2020 roku miały miejsce istotne nowelizacje ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej, wprowadzające do polskiego porządku prawnego szereg rozwiązań porządkujących uzyskiwanie oraz utrzymywanie w mocy praw do znaków towarowych, wynalazków, czy wzorów. Zmiany te dotyczą m.in.:

  • przesłanek uzyskania oraz przedłużania prawa ochronnego na znak towarowy;
  • postępowań przed sądami powszechnymi oraz przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej związanych z ochroną praw własności przemysłowej;
  • rozszerzenia możliwości dochodzenia przez licencjobiorców roszczeń dotyczących naruszeń znaku towarowego.

Nowe sądy ds. własności intelektualnej

W lipcu 2020 roku mają również wejść w życie nowe regulacje wprowadzające tzw. sądy wyspecjalizowane do spraw własności intelektualnej. Wobec szerokiego zakresu wyłącznej kompetencji nowo tworzonych, wyspecjalizowanych sądów oraz wprowadzenia szeregu szczególnych rozwiązań i instrumentów ochrony w tym zakresie - już za kilka tygodni przedsiębiorcy znajdą się w istotnie zmienionej rzeczywistości. To nowe środowisko prawne ochrony praw własności intelektualnej warto poznać już teraz.

Kamienie milowe w orzecznictwie

2019 i 2020 rok to wreszcie szereg orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, które w istotny sposób wpływają na praktykę ochrony praw własności intelektualnej.

Podczas webinarium w dniu 9 czerwca przybliżymy każde z powyższych zagadnień z perspektywy praktyki ochrony praw własności intelektualnej i z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania.

Serdecznie zapraszamy do rejestracji: https://register.gotowebinar.com/register/7506825885761019147?dm_t=0,0,0,0,0

Zespół prawa własności intelektualnej kancelarii CMS

Do wydarzenia pozostało:

Wydarzenie zostało zakończone.

Data

cze 09 2020
Zakończone!

Czas

08:00 - 18:00
Kategoria