Firmy chemiczne mierzą się z zieloną rzeczywistością

 Firmy chemiczne mierzą się z zieloną rzeczywistością

Zapraszamy do lektury artykułu opublikowanego na łamach Dziennika Gazety Prawnej 13 czerwca br. Został w nim poruszony temat wyzwań, jakie stoją przed branżą chemiczną w związku z trwającą zieloną transformacją. W tekście znalazł się także komentarz Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Poniżej przedstawiamy fragmenty tekstu.

  • Sektor chemiczny to czwarty co do wielkości przemysł w UE zatrudniający ponad 1,2 min osób, a pośrednio wspierający 3,6 mln miejsc pracy.
  • Chemikalia są obecne w ok. 95 proc. wytwarzanych towarów. Są wykorzystywane w przemyśle budowlanym farmaceutycznym, elektronicznym, motoryzacyjnym, opakowaniowym czy rolnictwie.
  • Firmy chemiczne są świadome, że muszą podejmować kolejne działania, przyjmując pozycję liderów w procesie transformacji. Branża jest drugim co do wielkości inwestorem w obszarze badań naukowych i innowacji.
  • Firmy chemiczne działające w Polsce już od dłuższego czasu dostosowują swoje strategie do bieżących wyzwań związanych z transformacją. Od lat przedsiębiorstwa sektora chemicznego prowadzą liczne działania w zakresie ograniczenia oddziaływania na środowisko. Wiele zostało już zrobione: mimo, że produkcja chemiczna wzrosła od 1990 r. o ponad 47 proc., emisje gazów cieplarnianych w sektorze w UE spadły o 54., proc, a zużycie energii elektrycznej zmniejszyło się o 21 proc.
  • Według danych GUS koszty bieżące netto przemysłu chemicznego w 2020 r. związane z ochroną środowiska stanowiły 50 proc. sumarycznych kosztów ponoszonych przez wszystkie sektory przetwórstwa przemysłowego. Największe wydatki związane były z ochroną powietrza, stanowiły one aż 65 proc. wszystkich nakładów, a kolejnymi ważnymi obszarami były działania związane z ochroną wód oraz gospodarka odpadami.
  • Badania przeprowadzone wśród podmiotów zrzeszonych w PIPC wskazują, że w 2021 r. prawie 53 proc. ankietowanych podmiotów ograniczyło wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wielkość emitowanych gazów była o 6 proc. niższa niż rok wcześniej. Istotne zmiany zarejestrowano w obszarze emisji pyłów do powietrza – tu 42 proc. podmiotów zmniejszyło emisję, przy czym aż 63 proc. z procesów spalania paliw. Wielkość emisji w tym przypadku była o 14 proc. mniejsza niż w 2020 r.
  • Polska chemia przykłada także dużą wagę do efektywnego gospodarowania odpadami. W 2021 r. 33 proc. ankietowanych podmiotów zredukowało ich poziom, przy czym 40 proc zwiększyło ilość odpadów poddawanych recyklingowi, a 33 proc. ograniczyło wysyłki na składowiska.
  • Transformacja to wielkie wyzwanie i ogromny koszt. Z drugiej jednak strony to również szansa na rozwój biznesu, atrakcyjnych miejsc pracy, a przede wszystkim perspektywa życia w lepszym otoczeniu dzięki powstrzymaniu negatywnego wpływu przemysłu na środowisko i zapobieganiu zmianom klimatycznym.
  • Transformacja polskiej chemii jest niezbędna. Ponadto, jeśli branża chce zachować konkurencyjność, musi już teraz podejmować zdecydowane działania. Wkrótce każdy producent będzie rozliczany ze śladu węglowego, a ci, którzy nie nadążą ze zmianami, przestaną być konkurencyjni.

W tekście znalazły się także przykłady zielonych inwestycji realizowanych przez firmy z branży chemicznej zrzeszone w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego –BASF Polska Sp. z o.o., CIECH S.A. oraz Grupy Azoty S.A.

Zachęcamy do lektury całego dodatku „Przemysł chemiczny w Polsce” opublikowanego na łamach drukowanego wydania Dziennika Gazety Prawnej 13 czerwca br.

Posty pokrewne